ПО СТЪПКИТЕ НА ПРЕДЦИТЕ – Част 4

0
2084

КРЪСТОВЕ С ФУНДАМЕНТ

ЧАСТ 3                             
Продължение …

Бурният икономически растеж от периода на Късното българско възраждане довежда до повишаване на националното самосъзнание и самочувствието на българските общности в Северна Добруджа. Наред с това, с развитието на търговията със западноевропейските държави в Добруджа навлизат и културни влияния непознати до този момент. Обществените сгради започват да се проектират по западен образец, правят се промени в църковната и гробищната архитектура. В употреба навлиза нов тип надгробен мраморен кръст, който продължава да се използва и през първите две десетилетия след Освобождението. Такива паметници не се срещат из всички добруджански села. Поради високата си цена те не намират широко приложение. Мраморните кръстове се отличават с прецизната си изработка и голямото си собствено тегло, което не позволява те да се забиват направо в земята, каквато е вековната традиция в тукашните погребални практики. Мраморните кръстове се издигат върху каменен фундамент, който представляват широка правоъгълна, по-рядко квадратна плоча в центъра, на която е изрязан отвор за монтаж на паметника. Най-съществената разлика между мраморните кръстове и традиционните надгробни паметници е, че при този вид кръстове не съществува деление за мъжки и за женски паметник. Те са абсолютно еднакви и за двата пола и разликата се прави единствено чрез името на починалия.

Мраморните кръстове са няколко типа. Най-често по контура им преминава двоен релефен кант, който подчертава лицето на паметника. В долната си част се разширяват, за по-голяма здравина, като разширението се оформя като розета или като листа от цвете, което придава на паметника вида на т. нар. „разцъфнал кръст“. Розета декорирана със стилизирани цветни листа се оформя и около средната част на кръста. Ролята на розетата е да укрепи мястото, където се пресичат четирите крила. Изградена по такъв начин, носещата конструкция изпълнява и естетически функции.

В средата на паметника се гравира релефно изображение на ангелско лице или на лавров венец. По-рядко се срещат изображения на разлистен цвят или други растителни орнаменти. Съществуват мраморни кръстове с по-малки размери и по-бедна украса, които се забиват направо в земята без фундамент.

Надписите върху всички типове мраморни кръстове са значително по-дълги и много по-прецизно изписани в сравнение с текстовете от традиционните надгробни паметници.

 Gg-Kk (640x493)

Мраморни кръстове с фундамент от типа на т. нар. „разцъфнал кръст“: 1) Из гробището на с. Голям Гаргалък. 2) Из гробището на с. Касапкьой. Снимки: арх. Велин Нейчев, м. септември 2012 г.

Kk-angel (550x367)

Мраморни кръстове с фундамент, с оформено като розета разширение при основата и с изображение на ангелски лица. Из гробището на с. Касапкьой. Снимки: арх. Велин Нейчев, м. септември 2012 г.

 Kk (550x361)Мраморни кръстове с фундамент, с оформено като розета разширение при основата и с изображение на ангелски лица в анфас и в профил. Из гробището на с. Касапкьой. Снимки: арх. Велин Нейчев, м. септември 2012 г.

 Kk-wenec (550x358)

Мраморни кръстове с фундамент и с изображение на лавров венец. Из гробището на с. Касапкьой.
Снимки: арх. Велин Нейчев, м. септември 2012 г.
cerna-Kk (550x367)Мраморни кръстове с изображения на разлистен цвят: 1) Из гробището на с. Черна. 2) Из гробището на с. Касапкьой. Снимки: арх. Велин Нейчев, м. септември 2012 г.

 Pilitl-Mg (550x456)

Мраморни кръстове с изображение на цвете и ангелско лице: 1) Из гробището на с. Пилитлии. 2) Из гробището на с. Малък Гаргалък. Снимки: арх. Велин Нейчев, м. септември 2012 г.

O

Мраморен кръст с изображение на Исус Христос, из гробището на с. Каталой.
Снимки: арх. Велин Нейчев, м. октомври 2010 г.

Каталой е бил село с преобладаващо италианско население. Изображението на Исус Христос върху надгробните паметници не е характерно за източното православие, но е честа практика в католицизма. Като добавим факта, че фамилното име на починалия е изписано с двойно „ф“ (ff), което не се среща в румънската транскрипция, можем да предположим, че паметникът е изработен от италиански каменоделци.
КРЪСТОВЕ С ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ЧОВЕШКИ ЛИЦА

След мраморните кръстове, около 1900-та година в българските гробища в Северна Добруджа се появява нов вид надгробен кръст, който става един от най-разпространените надгробни паметници през междувоенния период. Среща се из всички селски гробища и представлява каменен кръст с релефно изображение на човешко лице – женско за женските гробове и мъжко за мъжките. При този тип паметници се прави монтаж както със, така и без фундамент. Кръстовете се изработват най-често от местните пясъчници, като се подбират по-устойчивите скали. Украсата се състои предимно от гравирани растителни мотиви. При част от паметниците се издълбава еднолинеен контур, който приповтаря силуета на кръста върху лицевата му страна. Най-съществената част от украсата си остават релефните изображения на човешки лица. Изображенията за женските паметници са еднотипни и представляват женска глава в анфас с дълга коса, докато при мъжките лица се наблюдават две разновидности – лице с мустаци и лице с брада и мустаци. Не открихме изображения на голобрадо мъжко лице.

Sariyurt (550x366)

Кръстове с изображения на женски лица, из гробището на с. Сараюрт.
Снимки: арх. Велин Нейчев, м. септември 2012 г.

 DC-Beid (550x399)

Кръстове с изображения на женски лице: 1) Из гробището на с. Долно Чамурлии. 2) Из гробището на с. Бейдауд. Снимки: арх. Велин Нейчев, м. септември 2012 г.

 Sarigh (550x421)

Кръстове с изображения на мъжки лица с мустаци, из гробището на с. Саръгьол.
Снимки: арх. Велин Нейчев, м. септември 2012 г.

 Kamber-Sarinasuf (550x477)

1) Кръст за мъжки гроб с изображение на мъжко лице с брада и мустаци, из гробището на с. Камбер. 2) Кръст за семеен гроб из гробището на с. Сарънасуф. Снимки: арх. Велин Нейчев, м. септември 2012 г.

 

Автор: арх. Велин Нейчев                                                                            Следва…  ЧАСТ 5