Съдът даде на Софийския университет пет имота в „Двореца“ в Балчик

0
1091

dvoreca_balchik

Добричкият окръжен съд призна правото на управление на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ върху пет недвижими имота в архитектурно-парковия комплекс „Двореца“ в Балчик.

Със съдебните актове три фирми се задължават да предадат владението на имотите, които са публична държавна собственост, съобщава БНР.

По трите дела е установено, че през 2010 година, когато Министерският съвет предоставя сгради и земя в комплекса за управление от Министерството на културата, държавният културен институт „Двореца“ предоставя площи под наем на търговци. През 2011 година правителството предоставя управлението на комплекса с изключение на сградите на Софийския университет. Висшето учебно заведение завежда искове срещу търговците да освободят площите по главната алея в архитектурно-парковия комплекс.

Според Окръжния съд спорните терени са заети от преместваеми обекти и по същество представляват незастроена площ. Съдът смята, че обектите не могат да бъдат характеризирани като сграда или съоръжение и следователно терените са в обхвата на управителните правомощия на Софийския университет „Свети Климент Охридски“.

Решението на съда е окончателно.