Протестите провокираха ботаниците да зададат въпроси към Министерството на културата

0
427

Едночасов протест на балчиклии блокира и днес входа на парковия комплекс Двореца, съобщават от Общината. Недоволните от политиката на СУ „Св.Климент Охридски“ отново изразиха желанието си да бъдат допускани свободно до парка, а Двореца и Ботаническата градина да преминат под управлението на Община Балчик. Към протеста се присъединиха работещи в близките търговски обекти и служителите на Културен център „Двореца“.
Днес пред бариерите се появи и ръководителят на градината Ина Манчева, придружена от няколко работнички. Тя не успя да отговори на въпроса на протестиращите защо се нарушава точка 5 от споразумението, подписано от нея и директора на Двореца, според което жителите на Балчик могат да влизат безплатно или срещу годишна карта от 5 лева.

 Във връзка с протестните действия, ръководството на Университетска ботаническа градина – Балчик зададе въпроси към Министерството на културата

Пълния текст на разпратената до медиите информация : 

 В неделя, 13.05.2012 г., на организирания от Кмета на гр .Балчик протест срещу Софийския университет, протестиращите блокираха входа на  Ботаническата градина, като възпрепятстваха достъпа на туристите и по този начин накърниха правата на трети лица. Според декларация, изпратена до Ректора на СУ, балчиклии „не искат само безплатен свободен достъп до “Двореца”, а вече си искат “Двореца”.

 В тази връзка, недоумение буди фактът, че начело в протестните действия се включиха и.д. Директор на ДКИ “КЦ -Двореца” – И. Радилова, както и Организатор по културната и туристическа дейност – Елена Бъчварова. Напомняме, че г-ца Радилова участва в заседание на ОбС Балчик и подкрепи Декларацията на ОбС, в която се настояваше за безплатен достъп на жителите на Балчик в градината. Поддържаше това мнение и в публичните си изяви.

 В протеста участваха и почти всички служители на ДКИ “КЦ Двореца”, част от които по време на работа. Портиерите на смяна носеха табелки с надпис „Протест”, а дежурните касиерки заключиха касите си и се включиха в протеста.

 От всичко това правим  извод, че служителите на ДКИ “КЦ Двореца”, който е звено на Министерство на културата, настояват Министерството да предаде управлението на държавната публична собственост на Община Балчик.

 В тази връзка задаваме следните въпроси на колегите от Министерство на културата:

 1. Одобрени ли са от тях публичните изяви на и.д. Директор на Културния институт И. Радилова по отношение протеста, организиран от Кмета на Балчик?

 2. Наясно ли са, че служителите на ДКИ “КЦ Двореца” прибират половината приходи от вход, в това число и от балчиклии, докато лицемерно участват в протеста?

3. Споделят ли очевидните възгледи на ръководството на ДКИ “КЦ Двореца” за предаване управлението на Община Балчик?

 4. Съгласувано ли е с Министерство на културата участието на служителите, които са били на смяна, в протеста?

Ръководството на УБГ – Балчик

______________________________

 ГРАД БАЛЧИК – КОЛОНИАЛНО ВЛАДЕНИЕ НА БОТАНИЦИ

Страница на гражданската инициатива: Да защитим правото си на свободен достъп до Двореца!