21 – 23 септември: Национален фолклорен фестивал „Море от ритми”

0
1942

Статут на национален фолклорен фестивал „Море от ритми”

Общи положения – Продължителността му е три дни и ще се провежда всяка година през месец септември.

Цели на фестивала – Да популяризира българския фолклор; да съхранява и развива фолклорното богатство на България, традициите и българския дух; да бъде посредник за обмен на новаторски методики в съвременното обучение на фолклорните изпълнители.

Патрон – Национален фолклорен фестивал „Море от ритми” ще се проведе под патронажа на Кмета на Община Балчик – Николай Ангелов.

Организатори – Национален фолклорен фестивал „Море от ритми” се организира от НЧ „Васил Левски – 1959”, гр. Балчик със съдействието на Община Балчик.  

 Регламент за участие в Национален фолклорен фестивал „Море от ритми”

Национален фолклорен фестивал „Море от ритми” могат да вземат участие танцови фолклорни състави от страната и клубове по български народни танци, подали заявка за участие по предварително одобрен от Организационния комитет формуляр до 20 август 2011година.

Броят на участниците е неограничен.

Разходите за транспорт, храна, нощувки и други средства свързани с участието  във фестивала са за сметка на участниците.

Фестивалът има конкурсен характер.

I Раздел – Автентичен фолклор

Категория А—групи за автентични хора и обичаи

Участниците представят минимум две автентични хора, общо до 10 минути, като всяко от хората трябва да се представи от коя фолклорна област на България е и дали е свързано с някакъв  традиционен български обичай или празник. Обичаите да са с продължителност до 15 минути и със задължително резюме към всеки обичай.

Няма ограничение в броя и възрастовия състав на  изпълнителите. Задължително е изпълнителите да са с автентични носии.

Категория Б— клубове за народни хора

Участниците представят минимум две автентични хора, общо до 10 минути, като всяко от хората трябва да се представи от коя фолклорна област на България е и дали е свързано с някакъв  традиционен български обичай или празник. Облеклото е по желанието и възможностите на клуба. Ще се толерира стиловото изпълнение на хорáта. Няма ограничение в броя и възрастовия състав на изпълнителите.

II Раздел – Обработен фолклор

Участниците представят блок програма до 10 минути или отделни изпълнения (ако се налага смяна на костюми) с общо времетраене до 10 минути.

Няма ограничение в броя и възрастовия състав на изпълнителите

Конкурс за автентична носия

Желателно е да са комплект – женска и мъжка. Допуска се участие и с единични носии.

www.moreotritmi.com               e-mail: moreotritmi@abv.bg ;   office@moreotritmi.com

Телефон за контакт: 0882 723 531 – Галина Гавраилова