Скоро решават бъдещето на Кибела

0
998

Предвижда се да бъдат инвестирани 2 млн.лв., за да влезе храмът в музей

Бъдещото експониране на храма на Кибела в Балчик, открит преди пет години случайно при изкоп за строеж в частен имот, не беше решено на заседанието на Общински съвет на 26 април. Точката беше оттеглена, след като кметът Николай Ангелов обяви, че инвестиционният проект за експозиция на древната находка – паметник на културата от национално значение, не е минал през администрацията. По думите му заложената плътност на застрояване противоречи на издадена от него по-рано заповед, в която се разрешава проектиране до 60%, каквито са изискванията за град като Балчик. Според него заповедта му трябва да бъде издадена с нови параметри, съобразени със специфичните правила, които се приемат само от Националния експертен съвет и разрешават строежът в имота да стигне 90 процента плътност. Кметът обяви още, че не е против инвестиционното намерение, но то трябва да е направено в контекста на цялостната градска среда. Той посочи, че към публичния обект трябва да се предвиди паркинг.

Очаква се със изясняването на процедурните въпроси скоро да бъде свикана извънредна сесия, на която Общински съвет да даде съгласие за задвижване на проекта до паметника на културата.

През декември м.г. с допускане от кмета е разрешено изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива – с цел преотреждане на плана от “жилищно застрояване” за “нежилищно” – а именно “за археологически обект и обществено обслужване.

Целта на проекта е да се създадат условия за консервация и експониране на храма на Кибела, който се намира в имота, като се осигури широк обществен достъп до паметника на културата.

Идеята е да се направи музей, с места за сядане, за да могат да се организират лекции, учебни часове или различни спектакли. Така ще се създаде целогодишно активно културно средище на града, смятат собствениците на терена. В защитната сграда се предвижда да има кафетария и магазин за сувенири и печатни материали. Предвиждат се още зали за уникални частни колекции от световен мащаб, нумизматични сбирки и картинна експозиция. В тази връзка проектното решение изисква по-висок процент застроена площ спрямо определените за града нормативи – от 60 на 90 %. Тези отклонения са възможни чрез специфичните правила и нормативи, които се приемат само от Националния експертен съвет при МРРБ, но се предлагат от Общинския съвет преди одобрението на устройствените планове.

Храмът на Кибела ще се стопанисва чрез публичночастно партньорство. Инвеститорът смята да вложи към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Инвеститорът смята да вложи около 2 млн.лв. Все още не е ясно как ще се делят приходите с държавата – която е собственик на ценните находки, но инвеститорите от “Назар” ООД смятат да предоставят част от входните такси за балчишкия музей.

Припомняме, че първият неодобрен проект на инвеститора е спрян от ресорните ведомства заради наличието на хотелска част. Настоящият проект предвижда археологически разкопки, реставрация, консервация и преместване, за което ще бъдат ангажирани специалисти . Ще се направи още пилотно укрепване на терена, а архитектурният проект ще бъде съгласуван с МРРБ, Министерство на културата, Българска академия на науките и Исторически музей – Варна.

Според изследователите храмът на Кибела е най-добре запазеният елинистически храм в България, функционирал във времето от ІІІ век преди Христа до ІV век сл. Хр. През 2010 г. е обявен за паметник на културата от национално значение.

Храмът на Кибела

Информация на в-к „Балчик“