Изтичат сроковете за плащане на местните данъци в Балчик

0
608
Според закона на 30 октомври изтича срокът, в който се плаща втора и последна вноска за данък върху превозните средства за 2011г. Същата дата е крайна и за тези, които трябва да платят втора и последна вноска за налога върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за 2011г. 31 октомври е срокът за плащане на четвъртата и последна вноска за патентен данък за тази година.Тъй като 30 октомври е неработен ден, налозите могат да бъдат платени и на 31-ви в понеделник без да се начислява лихва, обясни началникът на данъчна служба Павлина Парушева.

Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез касово плащане, по банков път или чрез пощенски запис.

На обявените телефони 7 28 49 и 7 10 88 с код за Балчик 0579 могат да бъдат направени справки по телефона в отдел “Общинска данъчна служба”.

 Невнесените в срок данъци и такси се събират заедно с лихвите според законовите изисквания за държавните вземания. На този етап жителите на община Балчик не са активни в погасяване на задълженията си към местната хазна, коментираха от данъчната служба