Пари за производители от Балчик

0
739

Производители от община Балчик могат да кандидатстват по стартиралата схема „Енергийна ефективност и зелена икономика” по оперативна програма „Конкурентоспособност”, напомнят от ресорния отдел по еврофондовете в администрацията.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ е насочена към малки и средни предприятия, с цел подобряване на ефективността на полезните за околната среда технологии. По програмата за първи път се съчетават в един процес безвъзмездни евросредства и банков заем „на едно гише”.

Допустим по програмата може да бъде проект за внедряване на нови ефективни електромотори за приложение в системите за задвижване, както и в друго производствено оборудване, с което да се намали енергийната интензивност.

Чрез програмата се дава възможност за направа на соларни системи за подгряване на вода или подмяна на котли. За финансиране могат да кандидатстват юридически лица, еднолични търговци, кооперации, които имат персонал по-малък от 250 души.

Малките предприятия трябва предварително да осигурят 80 на сто от общите разходи за проекта. Максималният размер на безвъзмездната помощ е 2 млн.лв. Размерът на финансирането зависи от идеята и може да достигне 50 на сто от общите допустими разходи. Срокът за проектни предложения е края на октомври догодина.

По информация на радио Варна