д-р Иво Войчев ще ръководи и Медицинския център в Балчик

0
1015

Д-р Иво Войчев е новият управител на Медицински център – I Балчик. Кандидатурата му бе одобрена днес на провело се редовно заседание на местния парламент.  Предложението по избор на нов управител е внесено от кмета  Николай Ангелов.
Д-р Иво Войчев ще съвместява новата длъжност с досегашния си пост като управител на Многопрофилна болница за активно лечение – Балчик.
От 2009 година,  за мандат от 3 години, ръководител на Медицинския център бе д-р Наталия Хараламбиева, която е лабораторен лекар.
На днешното заседание е одобрена и финансова помощ за МБАЛ – Балчик в размер на 12 000 лева. Средствата ще бъдат разходвани за отстраняване и ремонтиране на болничните асансьори по предписание на Инспекцията за държавен технически надзор.