До месец започва изграждането на детския център за настаняване от семеен тип

0
483

Ако няма обжалване на процедурата, до месец започва градежът на детския център за настаняване от семеен тип, който ще се прави в балчишкия квартал “Балик”, съобщи ръководителят на проекта Димитър Димитров от община Балчик. Скоро ще бъде обявен изпълнител по обществената поръчка за изграждане на социалния дом, който се финансира по програма „Регионално развитие“, съответно по схемата “Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск“.  Предвижда се центърът да бъде с капацитет 14 души, а прилежащото дворно място да бъде благоустроено. Общата стойност на проекта е почти 818 хиляди лева. Целта е да бъде създадена подходяща и ефективна социална инфраструктура, която да осигури нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността. Това ще допринесе пряко за процеса на деинституционализация на децата и младежите с увреждания без родителска грижа. Сградата е проектирана и разделена на три групи, които имат известна самостоятелност и осигурен достъп до общите помещения  – трапезария и кухня. Всяка група ще бъде обособена като самостоятелно жилище с три спални помещения, дневна, коридор и баня, с което ще се гарантира личното пространство на живеещите в центъра от семеен тип, съобщават от ръководещия екип. По проекта са обявени и обществени поръчки за доставка и монтаж на оборудване, съоръжения и обзавеждане, както и за избор на финансов одит. Оферти ще се приемат до 9 ноември.

По информация на радио „Варна“