Балчик готви бъдеща визия за развитие на общината

0
599

Община Балчик започна работа по проект „Оптимизиране на процеса на формиране на качествени политики чрез широко прилагане на принципа на партньорство“, който се финансира от ОП“Административен капацитет“ и е на стойност 270 хил.лева. Целта му е да се изготви визия на общината за периода 2014-2020 година.

В рамките на проекта ще бъде оценено изпълнението на общинския план за развитие и дадени препоръки относно актуализирането му и разработване на нов план за следващия програмен период на ЕС. Ще бъде проучен европейският опит и добрите практики в 6 европейски държави.

В изготвянето на новата визия на кметството активно ще се включи и гражданското общество. Предвидени са анкети с 1000 представители на институции, НПО и граждани на общината. Във всичките 19 населени места ще бъдат организирани дискусии, за да се чуе мнението на хората как трябва да се променя и развива общината.

„Проектът е изключително важен за развитието на общината през следващите години. Аз съм убеден, че правилата за спечелване на финансиране на проекти през следващия програмен период на ЕС – 2014-2020 година, ще бъдат по-различни. Затова трябва сега да предвидим всичко в тази стратегия, тя да бъде пълна и добре разработена.“, подчерта кметът на Балчик Николай Ангелов.

Община Балчик получи техническа подкрепа при разработване на проекта от Асоциацията на българските черноморски общини.

Текст и снимка: радио „Дарик“