Архитектурна среща „ЗНАЦИ на ВРЕМЕТО“

0
690(27-28 октомври 2012 г.)
Каменната зала в „Двореца”- гр. Балчик

Програма:

 Ден първи (събота):

10,30-10,35     Откриване

10,35-13,00    Опазване и ревитализиране на архитектурното наследство на град Балчик

Изложба на студенти от ВСУ „Черноризец храбър” – катедра „Архитектура и урбанизъм”, Университет по архитектура и урбанизъм „Йон Минку” – Букурещ, Факултет по архитектура – Венеция.

Дизайн за хората – предложения за подобряване на обществената среда в град Балчик

Изложба на студенти от НХА от специалностите „Индустриален дизайн” и „Дизайн на детската среда”.

13,00-14,00     Обедна почивка

14,00-14,30     Новооткрити архивни документи за „Двореца” в Балчик

Д-р Ивелина Радилова – директор на ДКИКЦ „Двореца”

14,30-14,40     Храм на понтийската майка на боговете

Радостина Енчева – директор на Исторически музей-Балчик

14,40-15,00     Храмът на Кибела – идеи за експонирането му

                        Арх. Виктор Попов – НИНКН

15,00-15,30     Вила „Щорк” – Палацо „Щорк”

Арх. Владимир Попов, арх. Велин Нейчев – Клуб „Приятели на Балчик”

15,30-17,00     Други проекти за Балчик

 

Ден втори (неделя):

10,40-11,20    Забравена земя

Филм на Костадин Костадинов за българските следи в Северна Добруджа.

11,20-11,40    Старите български гробища в Северна Добруджа

Архитектура и типология на надгробните паметници от селата Саръгьол, Бейдауд, Касапкьой, Каранасуф, Горно Чамурлии, Долно Чамурлии, Малък Гаргалък, Голям Гаргалък, Башкьой, Кавгаджии, Еникьой, Хаджилар, Хаманджии, Саръюрт, Пелетлии, Камбер, Конгас, Черна, Каталой, град Тулча, град Бабадаг.

Арх. Велин Нейчев – Клуб „Приятели на Балчик”

11,40-11,55    Български военни гробища и паметници в Северна Добруджа от времето на Първата световна война (1916-1918)

                        Петър Бойчев – директор на Исторически музей-Тутракан
Радослав Симеонов – уредник на Военно гробище-Добрич

12,00-13,00     Други представяния