Албена АД – победител в национален конкурс

0
907

albena, bulgariaАлбена АД е победител в националния конкурс “RELACS – алтернативна енергия в туризма 2013г.” за отговорно и ефективно управление на енергийните ресурси в туристическия бранш.

Конкурсът се координира от Регионална Агенция за Управление на Енергията – Бургас (БРАУЕ) и се проведе в рамките на проект «RELACS – Aлтернативна енергия в туризма”, финансиран по Програма Интелигентна Енергия Европа. Голяма част от хотелите в к.к. Албена АД са част от новосъздадената в рамките на проекта европейска мрежа на „Зелени хотели”, в която вече членуват 27 туристически обекта за настаняване (хотели, мотели, къмпинги, т.н.) от България и над 110 хотела от цяла Европа.

На специална церемония, която ще се проведе на 23.01.2013г. (сряда) от 13:00ч. в Община Балчик с домакин Кмета на община Балчик – г-н Николай Ангелов ще бъдат връчени сертификати и награди на мениджърите на отличените на първите три места туристически обекти за настаняване в националния конкурс.

Комисията, която разгледа кандидатурите на 27-те хотела от мрежата на „Зелени хотели”, оценяваше туристическите обекти за настаняване по следните критерии за енергийна ефективност:
• % на спестената енергия
• Тонове спестени емисии въглероден двуокис
• Предприети мерки за ВЕИ/РЕС в рамките на реализиране на проектните дейности
• Водена политика за опазване на околната среда (обучение на персонала, информиране на гостите, мониторинг на енергийните потоци, използване на устойчив транспорт, т.н.)
За победител в националния конкурс “RELACS – алтернативна енергия в туризма 2013” за най-отговорно и ефективно управление на енергийните ресурси бе единодушно избрана Албена АД, на второ място е хотел mOdus от Варна, а на трето – Хотелски комплекс „Родопа”, разположен в с. Баните, Смолянска област.
С това Албена АД си осигурява участие на европейско ниво измежду 11 европейски хотели, спечелили приз на национално ниво. На специална церемония в Берлин, в рамките на международното туристическо изложение ITB, в периода 6-8 Март 2013г. ще бъде oбявен и награден европейският победител за най-зелен хотел.