Финална кръгла маса на тема „Визия и приоритети за развитие на община Балчик 2014-2020 г.“

0
684

balchik (550x227)Финална кръгла маса на тема „Визия и приоритети за развитие на община Балчик 2014-2020 г.”, в рамките на проекта „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики чрез широко прилагане принципа на партньорство”, ще се проведе днес – 18 януари в зала “Мистрал” от 10,30 ч.

Проектът в Балчик е пилотен за страната, осъществява се по програма „Административен капацитет” и цели да подпомогне бъдещия общински план за развитие. Изпълняващият екип от дружеството „Тийм експертс” ООД ще изнесе доклад по темата, след като през последните месеци се проведоха поредица от срещи и анкети сред местните жители.

В допитването хората по селата посочиха като важни за разрешаване проблеми – ВиК и пътната инфраструктура, безработицата, транспортната и медицинска осигуреност.

Проучването показа, че основните пречки за бизнеса са намаленото потребление и нелоялната конкуренция, а за гражданите – липсата на работни места и ниското заплащане.

Според експертите, Община Балчик трябва да заложи на пет основни приоритета: устойчиво развитие на туризма чрез разширяване на туристическите продукти и удължаване на сезона; екологична индустрия; качествена жизнена среда; развитие на човешките ресурси; подобряване на местното самоуправление.

В рамките на срещата се предвижда дискусия, като ще бъде изнесена и презентация за постигнатите по проекта резултати. Участие ще вземе и балчишкият кмет Николай Ангелов, който неотдавна подчерта, че приоритет за следващия планов период ще бъде пътната инфраструктура към селата и спортните съоръжения.

Предвижда се специалистите да представят информация за добри европейски практики в изпълнението на местни планове за развитие и как гражданското общество участва в този процес.

ПРОГРАМА

18 януари
10:30 ч. – 11:00 ч. Регистрация на участниците
11:00 – 11:10 ч.Приветствие от г-н Николай Ангелов – кмет на община Балчик
11:10 – 11:30 ч.Представяне на “Визия за развитие на община Балчик 2014-2020 г.”, доц. д-р Стелиян Димитров и г-жа Венцислава Чепишева – представители на «Географика»ООД
11:30 – 12:00 Дискусия
12:00 – 12:20 ч. Представяне на добри Европейски практики в сферата на разработване и изпълнение на местни планове за развитие и участието на гражданското общество в този процес, г-жа Стиляна Михайлова – експерт
12:20 – 12:40 ч. Представяне на резултатите от проект “Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство”, г-жа Боряна Зангова – ръководител на проекта

Информация на в-к „Балчик“
Снимка: 8artclub.com