В петък областният управител свиква новоизбраните общински съветници на Балчик

0
574

На основание на Закона за местното самоуправление и местната администрация, Областният управител Желязко Желязков насрочи първото заседание на новоизбраните общински съвети в осемте общини на Област Добрич, както следва:

04.11.2011 г. – 9.30 ч. – община Добрич

04.11.2011 г. – 10.00 ч. – община Добричка

04.11.2011 г. – 16.00 ч. – община Балчик

04.11.2011 г. – 9.30 ч. – община Генерал Тошево

04.11.2011 г. – 16.00 ч. – община Тервел

04.11.2011 г. – 16.00 ч. – община Крушари

07.11.2011 г. – 10.00 ч. – община Каварна

07.11.2011 г. – 14.00 ч. – община Шабла.

Заседанията се свикват при следния дневен ред: Откриване на заседанието от най-възрастния общински съветник и избор на председател на Общински съвет.

Състав на общинския съвет в Балчик:

ПП „ГЕРБ“
1. Светомир Константинов Михайлов
2. Стефан Каров Стефанов
3. Стефан Стоянов Павлов
4. Христо Николов Христов
5. Виктор Лучиянов Митраков
6. Росица Василева Пенева

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
1. Бедри Кемалов Мустафов
2. Урал Джевджетов Бекиров
3. Ерджан Хюсеин Тургут
4. Исмаил Ахмед Исмаил

ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“
1. Сияна Атанасова Фудулова
2. Атанас Жечев Георгиев
3. Иванка Георгиева Бързакова
4. Христо Петров Христов

ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“
1. Маргарита Калинова Вичева
2. Стефан Панайотов Диков
3. Никола Марков Аркалиев

КОАЛИЦИЯ „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ И СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“
1. Красимир Ангелов Михайлов
2. Веселин Георгиев Николов

ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
1. Красимир Трифонов Кунев
2. Атанас Илиев Атанасов