31 януари – 133 години от Освобождението на Белия град

0
829

Спомен от първите свободни дни в Балчик

На 31 януари Балчик чества своето Освобождение. На този ден в мразовитото януарско утро на 1878 г. населението на града посреща с хляб и сол освободителните руски части, командвани от полковник Николай Янов. Радостта на балчиклии е неописуема. След пет века робство и над този край на България изгрява свободата. Ето спомените на освободителя на Балчик за трудната обстановката в града непосредствено след освобождението му.

“При пристигането ми за първи път в Балчик на 19 януари (стар стил – б. а) намерих в него пълно безначалие. След като нашите войски превзеха Пазарджик (дн. Добрич), турските власти избягаха във Варна, като оставиха Балчик на произвола на жителите. При такъв безпорядък отрядът срещна крайно затруднение в продоволствуването на конете с фураж. Но ползуващият се тук с голямо уважение от населението от всички вероизповедания гръцки търговец Йоанис Комианос, водещ търговия с Цариград, Варна, Балчик, Кюстенджа, Тулча и Одеса, взе в тази работа най-енергично участие. Той уговори жителите на града да изберат в конака членове от всички народности, живеещи в града. Уговори онези от жителите, които имат ечемик само за посев, да го отстъпят срещу заплащане на отряда, като се задължи за своя сметка да достави ечемик за посев от Одеса.

Избран от народа за член на конака, той прибягна даже до твърде крупни мерки за запазване и въдворяване на ред и спокойствие. Не еднократно не само проверяваше изпратените от градското управление хора за патрулна нощна служба (освен казашките патрули), но и сам на първо време участвуваше в обиколките. Досега постоянната му енергична дейност много допринася за възможно изгодните условия, в които се намира отрядът, както в Балчик, така и в Каварна, където Комианос има най-ревностен и полезен помощник в лицето на Саид бей. С грижите на Йоанис Комианос разорената християнска църква в Каварна е отново възстановена и в нея се служи.

За тази фактическа полезна дейност на гръцкия търговец Йоанис Комианос, както за нашите войски, така също и за успокояване на жителите, считам за дълг на справедливост да моля ходатайството на Ваше Превъзходителство до командира на Корпуса за награждаването му с орден, ако намерите за възможно, също и Саид бей с медал на шия”.

Подготви: Венцислав Чаков – Исторически музей Балчик
Из вестник “Балчик” бр. 4/2009