Общината затвърди кредитния си рейтинг

0
551

creditОбщина Балчик затвърди дългосрочния си кредитен  рейтинг bgA2 според анализа, направен от Агенцията за кредитни рейтинги през този месец. По мнение на специалистите Общината притежава малък кредитен риск. Рейтингът се базира на информация от финансови отчети, доклади и справки, направени в администрацията, както и източници от Националния статистически институт и Агенцията по заетостта. Анализът обхваща финансовото състояние и кредитоспособността на Община Балчик за периода 2007-2013 година.
Присъденият краткосрочен  кредитен рейтинг е bgP-2 , което показва сравнително добра способност за изплащане на краткосрочните задължения.