Община Балчик участва в проект за превенция на земетресения

0
537

Община Балчик се присъедини към мрежата за сеизмична безопасност ЕSNET, се съобщава на сайта на ведомството.
Чрез участието си проекта, финансиран по Съвместната оперативна програма на Черноморския басейн 2007-2013, Общината ще се възползва от софтуера и електронната информация, която ще се разпространява след създаването на мрежата.
Българският участник в проекта е Националнен институт по геофизика, геодезия и география при БАН.
Обща цел на проекта е да допринесе за превенцията от природни бедствия, свързани със земетресения в района на Черно море чрез изграждане на обща концепция за мониторинг и реакция. В резултат на това ще бъде разработен специализиран софтуер и създадени уеб портал и съвместна електронна група от потребители, които ще бъдат уведомявани при реализиране на по-сериозно земетресение в Черноморския регион.