Изложба за вятърната енергия е представена в общината

0
608

Изложба от снимки и  информационни графики за вятърната енергия е представена в сградата на Община Балчик. Екоизложбата „Енергия от природата: Вятърната енергия днес“ е дело на Българската ветроенергийна асоциация и дава информация за технологиите във вятърните турбини, митовете и фактите за енергията  от вятър, както и за забавната страна на този източник на чиста енергия. Паната са разположени във фоайето на общината и ще могат да бъдат разглеждани до края на месец май.

Изложбата дава отговор на въпроси като Каква е икономическата полза от вятърна енергия?, Скъпа ли е вятърната енергия?, Как ветроенергийните паркове носят полза за околната среда?, Шумни ли са вятърните турбини?, Ветрогенераторите и птиците, Вятърната енергия в полза на земеделието и пр.

Изчислено е, че ако едно домакинство има среден разход за месец от ел. енергия в размер на 45,67 лв.  и ако бъде включена добавка за зелена енергия, то оскъпяването ще бъде не повече от 1 лев за месец. Ако България не реализира ангажимента си към Европейския съюз за изграждане на ветрогенератори в размер на 16% до 2020 година, то ще се наложи закупуването на такава енергия да стане от други страни. Тогава всеки нереализиран процент ще струва на домакинствата в размер на 13,25 лв. и това ще доведе да удвояване на сметките за потребителите.