Домът за деца с увреждания – готов до края на 2013 година

0
950

В Балчик започва реализацията на проект за изграждане на Център за настаняване от семеен тип, в който ще бъдат приютени 14 деца с увреждания, лишени от родителски грижи, съобщават от кметството. Целта е подобряване качеството на живот и жизнената среда на деца над 3-годишна възраст и младежи с увреждания.

Проектът е на стойност 817 хил.лева и се финансира от ОП“Регионално развитие“. Социалният дом ще се намира в ж.к. „Балик“, като ще бъде благоустроено и прилежащото дворно пространство. Проектът за сградата е готов и е съгласуван с Агенцията за закрила на детето. В момента се подготвят тръжните процедури за строителство и оборудване на центъра. Очаква се същинските строителни дейности да стартират до 6 месеца. Домът трябва бъде готов в края на 2013 година.

В община Балчик няма изградена институция за отглеждане на деца, лишени от родителски грижи. Затова децата, родом от Балчик, са разпределени в домове в Добрич, Овчарово и Крушари. След реализирането на проекта тези деца ще бъдат върнати в Балчик.

Сградата е проектирана на един етаж, като е осигурена пълна достъпност за хора в неравностойно положение. В центъра ще има обособени три самостоятелни жилища с по три спални помещения, баня, коридор и дневна. Домът ще има обща трапезария, кухня, помощни помещения и стаи за персонала.

В Балчик, няма разнообразни социални услуги и проектът за изграждане на Център от семеен тип е крачка в тази посока, допълва Димитър Димитров –началник на отдел „Евроинтеграция  и международно сътрудничество в община Балчик. Той посочи, че освен социален патронаж, другите услуги за социално слаби и възрастни не са развити. Грижата за възрастните хора от общината предвижда  реконструкцията на сезонен дом за стари хора в местността Сборно място. Целта е този дом да стане целогодишен.

Бившо училище в село Дропла е запланувано да се превърне в друг дом за стари хора. Сега  обектът е на „груб строеж”, вложени са над 400 хил. лв. каза Димитров. За да се завърши са необходими още средства, а цялата инвестиция е около 1 милион лв. По програма „Околна среда” общината работи по проект за пречиствателна станция. Той е на стойност 18 800 000 лв. Стартирал е от началото на февруари и в момента се обявяват тръжните процедури.