„Албена“ АД със становище против проучванията за добив на шистов газ

0
609

„Албена АД“ излезе със становище против проучванията за добив на шистов газ по метода на „хидравличното разбиване“. Поради голямата и реална опасност, която съществува от извършването на подобни проучвания за замърсяване на околната среда, застрашаване живота и здравето на живущите в околността, ръководството на „Албена” АД е твърдо против подобен вид дейности.
Позицията на дружеството е, че преди да се предприеме каквото и да било мероприятие свързано с „хидравлично разбиване” и употреба на токсични и канцерогенни химикали, следва да бъде подложено на обществено обсъждане, като за изясняването на въздействието върху околната среда е задължително да бъдат изслушани всички учени и практикуващи подобен вид дейност.
Мнението на „Албена“ АД е за постигане на законова забрана на всякакъв вид дейност, която води до риск за здравето на хората и чистота на природата.

На снимката: Красимир Станев – изпълнителен директор на „Албена” АД