75 години от пръсъединяването на Южна Добруджа към пределите на България

0
826

На 18 февруари, сряда от 16:00ч.
в „Каменна зала“ на ДКИ КЦ „Двореца“
ще бъде открита изложба
на Регионален Исторически Музей – Добрич,
посветена на 75 годишнината от присъединяването на Южна Добруджа към пределите на България.

С Крайовският договор от 7 септември 1940 г. по дипломатически и международноправен път Южна Добруджа се възвръща към майка България. С този акт бива поправена една историческа несправедливост.

На това величаво събитие от новата история на България е посветена изложбата на РИМ – Добрич, в която чрез фотоси и фотокопия на документи ще бъдат показани заседанията по подписването на договора, неговата ратификация в Народното събрание, радостта на столичани, възторженото посрещане на българската войска от местното българско южнодобруджанско население.

С тази изложба поставяме началото на поредица от прояви, с които през 2015 година ще отбележим 75 годишнина от това значимо за нацията ни събитие.

izlozba Balchik