Общинският съвет в Балчик настоява за свободен достъп на местните до Ботаническата градина

0
1116

Общинският съвет в Балчик прие декларация до президента, премиера, министъра на културата и ректора на СУ „Св. Климент Охридски“, с която се настоява за свободен достъп до Ботаническата градина за местните жители. Съветниците се обединиха единодушно около предложението на кмета Николай Ангелов, според което се настоява за незабавно допускане на гражданите до парковия комплекс.

В случай че това не стане до 10 май тази година, ще бъдат предприети всички разрешени от закона протестни действия, гласи декларацията.

Ръководството на Софийския университет прекъсна една традиция, дадена още от създателя на парка – румънската кралица Мария, местните жители, които са участвали в градежа, да имат възможност да го ползват като място за отдих, припомнят от местната управа.

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ДО

ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА
Г-Н ВЕЖДИ РАШИДОВ

РЕКТОРА НА СУ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ПРОФ. ИВАН ИЛЧЕВ
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Ръководството на СУ „Св.Климент Охридски” без никакво предупреждение наруши една традиция и прекъсна свободния достъп на жителите на Балчик до Ботаническата градина.
Това право нашите съграждани са имали откакто тук съществува  парков комплекс, независимо кой е бил негов стопанин,  включително по времето на румънската кралица Мария.
Припомняме, че този прекрасен парк е изграден с ангарийния труд, потта и кръвта на жителите на Балчик и те винаги са имали възможността да го използват като място за отдих.
Дълго време ръководството на Община Балчик е свидетел на боричканията между Софийския университет и Министерството на културата за това кой да управлява и да печели от публичната държавна собственост АПК „Двореца”. Дори във времето, когато администрациите на двете институции събираха входни такси на две каси, балчиклии имаха безпрепятствен достъп.
Едноличният акт на ръководството на СУ за премахване на свободния вход преля чашата на нашето търпение и ние декларираме, че няма да търпим повече това нахалство, няма да позволим някой да печели на гърба на жителите на общината.
Така, както Софийският университет затвори своите врати, само и само да поеме управлението на Ботаническата градина, ние ще затворим „вратите” на нашия град и няма да позволим на служителите на университета и на техните гости да посещават Ботаническата градина.
С настоящата декларация настояваме да се застъпите за правото на нашите съграждани да продължат да влизат свободно в парковия комплекс. Ако това наше искане не бъде факт до 10 май 2012г., ние ще предприемем всички разрешени от закона протестни действия.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
26 април 2012г.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Общинският съвет не задвижи инвестиционния проект за експониране на храма на Кибела, открит преди пет години в частен парцел, съобщава радио Варна. Точката беше оттеглена заради процедурни пропуски. Предвижда се древната находка, функционирала от ІІІ век преди Христа, да се стопанисва чрез публично-частно партньорство. Частният инвеститор е с намерение да вложи около 2 млн. лв. за музейна сграда, с места за зрители, зала за частни колекции и картини. Очаква се да бъде свикана извънредна сесия, на която отново да се разгледа предложението.

На финала на сесията кметът обяви, че ще свика консултации с общинските съветници за приемането на бюджет 2012 преди Празника на града – 24 май.