Над 5 млн. лв. европейско финансиране влизат в културно-исторически обекти

0
1039

Старата мелница се превръща в модерен информационен център

Пореден одобрен проект на Община Балчик за безвъзмездна европейска помощ. 5 539 370 лв. ще бъдат получени по схемата “Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” по оперативна програма “Регионално развитие”. 11 общини са одобрени по мярката, като община Балчик е сред бенефицентите с най-много средства. Проектното предложение за подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфраструктури е внесено за одобрение в средата на март т.г. Включва три паметника на културата – късноантичната и средновековна крепост в кв. “Хоризонт” и Старата мелница в Балчик, както и двуобредният молитвен дом в Оброчище “Теке Ак Язълъ Баба – Св. Атанас”.
Основна цел на проектното предложение е консервиране, реставриране, експониране на недвижими културни ценности и разкриването на богатото културно-историческо наследство на региона от местно и национално значение. Според дейностите, заложени в проекта, на крепостта “Хоризонт”, която е от национално значение, ще бъде направено консервиране и реставрирането на руините, както и на околното пространство, което ще допринесе за развитието на културно-историческия туризъм. Мелницата, паметник от местно значение, ще бъде превърната в средищен информационен център за потенциалните посетители на града. Сградата ще бъде реставрирана и ще стане място за разкриване на богатото културно – историческо наследство в региона. Обект на алтернативния туризъм ще стане и Текето край Оброчище, което също ще бъде консервирано, реставрирано и с облагородено пространство.
Късноантичната и средно-вековна крепост “Хоризонт”– национален обект, ще получи средства, само след решение на Министерски съвет, че на кандидата се предоставят права за управление на културно-историческата атракция за период не по-малък от пет години след приключване на дейностите, уточняват от Управляващия орган на оперативна програма “Регионално развитие”.
Преди това трябва да премине процедура чрез Областна управа за актуване на археологията в общинския имот като държавна собственост, обясниха от отдела за усвояване на еврофондовете.
На 9 август кметът на Община Балчик Николай Ангелов ще подпише договор за финансиране на друг спечелен проект – “Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” по Оперативна програма “Регионално развитие”. Със средствата от него, надхвърлящи половин милион лева, ще бъдат финансирани културни събития и фестивали, провеждани в общината.

По информация на в-к „Балчик“