Над 30 участника на сомилиерското обучение в Балчик

0
1123

Провеждащото се три дневно в Балчик Сомилиерско обучение в хотел „Мистрал“ приключва днес, съобщава КРОСС. Заявка за участие  в него са заявили над 30 участника. То се организира от Сдружение „Евроинтегра” – България и сдружение „Партенери 2000” – Румъния и е четвъртото за България, реализирано по проект „Дунавски Винарски Дестинации”. Дейностите на проекта обхващат териториите на областите Русе, Велико Търново, Силистра, Плевен и Добрич в България и Олт, Телеорман, Гюргево, Калараш и Костанца в Румъния.  „Дунавски винарски дестинации” се реализира по Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски Фонд за Регионално Развитие. Проектът предвижда провеждане на 10 сомелиерски семинара – 5 в България и 5 в Румъния за 300 професионалисти в областта на ресторантьорството и хотелиерството, като за момента това е 7-то обучение. Наред с проведените три семинара в Гюргево, Слатина и Телеорман в Румъния, се проведоха и три във Велико Търново, Русе и Силистра.

Сомелиерските семинари предоставят безплатни обучения за експерти, ресторантьори и хотелиери в десетте региона. Придобитите сомелиерски умения ще повишат качеството на предлаганите от тях услуги и ще донесат добавена стойност на туризма.

Ще бъдат обучени общо 300 души от България и Румъния. На всички ще бъде връчен Сертификат за участие, а най-добре представилите се ще бъдат поканени да участват в следващите дейности на проекта. Сомелиерските обучения в България ще бъдат ръководени от Георги Михов – Сомелиер на България за 2011 година.

Основната цел на проекта „Дунавски винарски дестинации” е развиването на винен туризъм, който да бъде насочен към потенциалните посетители отвън и вътре в трансграничния регион, с цел увеличаване на туристическия поток в региона и популяризиране на природните му, исторически и екологични предимства. Проектът е предпоставка за нови възможности за развитие на туристическата индустрия, вино производителите, лозари, туроператори, търговци на вина и ресторантьори. „Дунавски винарски дестинации“ е своеобразен мост между България и Румъния. Освен това, засилвайки трансграничните икономически и социални дейности ще доведе до развитието на нов туристически продукт.