Министър Вежди Рашидов предлага споразумение на Софийския университет за „Двореца“ в Балчик

0
1356

картина на  © Розалия Петкова „Дворецът за/на хората“

Министър Вежди Рашидов изпрати писмо до ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. Иван Илчев с предложение на проект на споразумение между Министерството на културата и Софийския университет за управлението на Държавен културен институт „Двореца“ в Балчик съгласно Решението на МС от 7 април 2011 г., съобщиха от МК.

Една година след Решението на правителството такова споразумение още не е постигнато поради липса на съгласие между страните. Министерството на култура не приема предложения от Софийския университет текст на документа, тъй като в него се съдържат неизгодни за ДКИ „Двореца“ в Балчик финансови условия /неизгодно разпределяне на приходите/, противоречащи на посоченото в решението на МС съвместно управление на Двореца и Ботаническата градина.

Въпреки Решението на Министерски съвет, с поредица от актове и устни разпореждания, управата на Ботаническата градина не само отнема правото на жителите на Балчик за безплатен достъп (дори да преминават оттам на път за работа), но и системно нарушава условията на Решението, контролирайки достъпа на служителите, гости и контрагенти на културен институт „Културен център – „Двореца“, като по този начин се възпрепятства точното, качествено и ползотворно осъществяване на дейността на културната институция и стопанисването и управлението на сградите, инфраструктурата, обектите и съоръженията.
Така, вместо да помага на архитектурно–парковия комплекс Културен център „Двореца“ и заедно да развиват гр. Балчик като туристическа и културна дестинация, ръководството на Ботаническата градина възпрепятства това. Освен това СУ системно извършва самоуправни действия със съоръжения и инфраструктура, има опити и за намеса в сградите, които не са под тяхно управление и това е видно от протокола, издаден от областния управител на Добрич.
В нарушение на т. 2 на Решението на Министерски съвет – „да не се сключват договори за съвместна дейност“, СУ е сключил договори за сътрудничество.

В тази ситуация Министерството на културата счита, че ръководството на СУ „Св. Климент Охридски“ би следвало да даде ясен и категоричен отговор дали смята да спазва закона и да зачита Решението на Министерски съвет, или възнамерява да потъпква не само дългогодишните традиции и граждански права, извоювани от жителите на Балчик, а и закона, който се преподава в неговите факултети.