Вдигат четириетажен паркинг по “Приморска” чрез концесия

0
918

ОбС не одобри концесионна процедура за поставяне на еднотипни павилиони на алея “Двореца”

Две предложения за отдаване на общински терени на концесия гледаха на заседанието си във вторник общинските съветници в Балчик. Първата процедура, касаеща изграждане на четириетажен паркинг на улица “Приморска”, срещна одобрението на местния парламент, а другата – за поставяне на преместваеми павилиони с търговска цел на алея “Двореца”, не бе приета.

Парцелът, отреден за паркинг, е с площ от 778 кв.м, публична общинска собственост, и се намира срещу Каваците. Максималният срок на концесията ще е 15 години, като концесионерът ще има право да предлага само услуги по паркиране, съхранение и опазване на намиращите се в сградата леки коли. Според одобрените текстове той няма да има право да изменя предназначението на имота, както и да се разпорежда с обекта. Общината ще получи правото на собственост върху изградения паркинг и ще контролира изпълнението на поетите задължения от концесионера. Четириетажният паркинг ще бъде построен върху 465 кв.м и ще бъде с разгъната площ от 2050 кв.м и с възможност за паркиране на 90 автомобила. Има вероятност обектът да бъде с подземна част, ако теренът позволи. Закритият гараж ще трябва да бъде съобразен с посочените от общината параметри за застрояване и въведен в експлоатация до една година от датата на издаване на строителното разрешение и не по-късно от 18 месеца от подписването на договора за концесия, гласят условията. Друго изискване е да бъдат вложени най-малко 520 хиляди лева без ДДС. Одобреният концесионер ще бъде задължен още да извършва през целия период модернизация и повишаване на
ефективността на обекта, както и да се отчита всяка година пред общината. Друго изискване е да бъдат разкрити не по-малко от осем работни места. Размерът на минималното годишно концесионно плащане за срока на концесията, което одобри общинският съвет, е 39 хил.лв. без ДДС, което ще се актуализира според инфлацията. Най-голяма тежест при оценка на предложенията в процедурата ще има размерът на инвестициите (60%), следват годишното концесионно плащане (30%) и брой разкрити места (10%).

Внесената за разглеждане концесионна процедура за алея “Двореца” не бе приета от ОбС със седем гласа “против” и осем “въздържа ли се”. Решението бе повлияно от мнението на търговци по алеята, които настояха общината да изгради еднотипните обекти и да ги предостави за стопанисване. Много от тях се препитават от години с търговия там и смятат, че концесионерът ще предложи непосилни за тях цени.
Освен това ще бъде загубено правото балчиклии да се ползват с преференции при наемането на търговските площи, смятат ползватели.

Кметът Николай Ангелов коментира, че предложената площ за концесия касае само 12 обекта. Ако общината ги изпълни, спазвайки всички законови процедури, означа, че през лято 2011 все още павилионите няма да са завършени. Той допълни, че ще има процедура за отдаване под наем и на лявата страна на алеята, където са поставени еднотипни бараки. Кметът не
скри на сесията и всеизвестния факт, че някои търговци злоупотребяват с петната, преотдавайки ги заедно с фирмите и касовите си апарати на хора, които не са местни. Ангелов заяви, че намеренията са в местната хазна да влизат много повече от досегашните четири хиляди лева от въпросните петна.

Неодобреното проектопредложение за предоставяне на концесия за изграждане и стопанисване на еднотипни търговски обекти на алея “Двореца” касае публична общинска собственост от 342 кв.м, върху 134 кв.м от които да се продават пакетирани хранителни стоки, безалкохолни напитки, вестници и списания, сувенири, бижутерия, плажни артикули, парфюмерия, козметика и други подобни. Концесия със срок 15 години, минимални вложени я о т 77 хиляди лева, разкрити най -малко 13 работни места и минимално годишно възнаграждение от 31 500 лева без ДДС, бяха сред заложените изисквания.

Източник: вестник “Балчик”, бр. 43