Белгийци ще усвояват европейски пари за МИГ в Балчик

0
975

Белгийци ще усвояват европейски пари за управлението на проект за Стратегия за развитие на неразвитите райони в Община Балчик, реализирано от Местна инициативна група (МИГ). Средствата се осигуряват като субсидия по Програмата за развитие на селските райони- ПРСР 2007-2013. Стратегията ще бъде внесена за разглеждане в Министерството на земеделието в края на този месец. Ще се конкурира със стратегиите на други региони в България. В случай, че спечели, изпълнението й ще обхване периода 2012 – 2013 г.

Управляващият директор на Институт Формула Европа Надя Гейбриъл бе приета миналата седмица от зам.-областния управител на Добрич Тодор Георгиев по повод реализацията на проекта на МИГ – Балчик.

Надя Гейбриъл отправи покана към Областната администрация за определяне на представител, който да участва в обсъждането на стратегията. Така областният управител ще бъде информиран за процеса на взимане на решения, свързани със създаването на професионален качествен продукт, който ще доведе до оптимизиране развитието в района, работната заетост и ефективното усвояване на европейски средства. Тези положителни промени са и целите на проекта, поясняват от Областната администрация на Добрич.

Институт Формула Европа е организация за Стратегическо управление на икономическото развитие, базирана в Брюксел. В проекта участва чрез физическо лице. Мисията на участието е да се проследи “от вътре” един случай на управление на Европейски средства в България от гледна точка на спазване на процедурите и следване на икономическата логика. Този случай ще послужи за изграждане на база данни за определяне и стандартизиране на оптималния капацитет за стратегическо планиране на развитието, който регионалните и местните правителства в Европа следва да притежават.