? април: Общински конкурс на ученическото творчество „Моята България“

0
1112

Конкурсът за ученическото творчество “Моята България” се провежда ежегодно като в него взимат участия деца от училищата и детските градини на територията на община Балчик. Участията са разделени в три раздела – за написване на стихотворение, разказ, есе; рисунки и приложни творби и изпълнения на художествени, музикални и танцови творби.

www.odkbalchik.net