Сондират мнения за развитието на Общината

0
598

В момента тече анкетно проучване по европейски проект “Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство”.

Желаещите да се включат могат да попълнят въпросниците обявени на адрес: http://balchik.gateway.bg.

Там са поместени три въпросника – единият е за служителите в администрацията, вторият е за бизнес сектора, а третият е за граждани и други организации.

Анкетирането като цяло е свързано с въпроси за социално икономическото развитие на общината.

Кое е най -важното, за да бъде общината привлекателно място за живеене и бизнес, кой е приоритетният инфраструктурен обект за изпълнение, кои са факторите – двигател за развитието на общината – това са част от въпросите, отправени към всички жители на общината.

Анкетата включва и питания за приоритетите за развитие и основните проблеми за разрешаване за периода 2014-2020 г.

Анкетираните ще могат да дадат оценка за публичните услуги в общината и дали отговарят на нуждите на гражданите, както и да кажат дали връзката с неправителствения сектор е добра. Трябва ли да се повиши административният капацитет и кои са най-сериозните недостатъци в прилагането на отделните политики, са още сред въпросите, включени в проучването по европейския проект.

Освен мнение за социално-икономическото развитие на Общината, във въпросника за граждани местните хора могат да дадат данни и за доходите си – успяват ли да спестят, каква част от парите използват за неотложни нужди – храна, облекло, битови разходи. Питания са поставени за загубата на работа и дали лесно се намира препитание.

Най много, общо 29, са въпросите към бизнеса, част от които касаят факторите за развитие и инвестиционните намерения. Кое подпомага и пречи на бизнеса, колко от продукцията се изнася, обем на инвестициите през последните 3 години, инвестиции в енергийна ефективност, разширение на дейността и персонала, са все въпроси, на които местните бизнес структури могат да отговорят.

Срокът за попълване на въпросниците е 9 септември на адрес: http://balchik.gateway.bg.

Проектът “Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство” има за цел подпомагане на стратегическото планиране в общината чрез подготвителни дейности за разработването на Общинския план за развитие за периода 2014-2020 г.

Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и изпълняван от Общинска администрация – Балчик.

Всички въпросници са анонимни и ще бъдат обработвани обобщено. Цялата събрана информация ще бъде използвана само за целите на анализа на социално-икономическото състояние и формулиране на визия, политики, цели и приоритети в развитието на община Балчик.

По информация на вестник „Балчик“