Увеличават капацитета на пречиствателната станция в Албена

0
605

Пречиствателната станция в Албена ще може да поеме до 50 000 жители в района, се съобщава на сайта на община Балчик. Това предвижда проектът за рехабилитиране, финансиран със сумата от 32,5 милиона лева по Оперативна програма „Околна среда”.
Изградената преди десетилетия станция поема отпадните води и на жителите на с. Кранево. В района обаче се очаква да бъдат изградени сгради за около 20 хиляди жители и екологичното съоръжение трябва има капацитет и за тях. Реконструираната станция има за задача да отвежда в морето отпадни води без наличие на азот и с понижено съдържание на фосфор, съгласно директива 91/271 на ЕС. За тази цел разрушаваният ежегодно от морето отвеждащ колектор ще бъде изграден наново и ще зауства водата на една морска миля.
В момента Община Балчик разработва прединвестиционното проучване и идейния проект за рехабилитирането на пречиствателната станция в курортния комплекс. Проведени са процедури за избор на изпълнители на дейностите по проекта и предстои втори етап, през който ще се осъществят работното проектиране и строителството.
Крайният срок за приключване на работата по станцията е 30 юни 2014г.