Приеха актуализацията на бюджета

0
490

Плащаме по-ниски данъци за МПС през 2012

Общинският съвет прие актуализацията на бюджета към 1 ноември 2011 година, се съобщава на сайта на ведомството. Общата рамка на бюджета е 30 070 049 лева, като в това число влизат 7 775 051 лева за делегирани държавни дейности и приходи за местни дейности 22 294 998 лева.
Съветниците гласуваха актуализация на културната програма в размер на 663 835 лева и програмата за развитие на спорта – 2 316 327 лева.
Утвърдена бе корекцията в намаление на плана за капиталови разходи в частта, финансирана със собствени приходи, като общия им размер възлиза на 13 252 714 лева.
Общинският съвет одобри актуализирания план за основен ремонт на улици в Балчик и общината от ползван банков кредит в размер на 8 милиона лева.
Прието бе и предложението на кмета Николай Ангелов за намаляване на данъчните ставки за коли. Така през 2012 година ще се плаща по 0,56 лв. за киловат за коли с мощност от 37 до 55KW. Собствениците на возила от 56 до 74KW ще заплащат по 0.76 лв. По-мощните коли до 110KW ще се таксуват по 1.54лв. за единица мощност, а над 110KW ще се облагат по 1.72лв.
Намаление има и на данъка за мотоциклетите, където ще се заплаща по 100 лeвa за машини между 400 и 750 кубика, вместо досегашните 150. Моторите над 750 куб.см. ще се облагат със 150 лева, което е с 50 лева по-малко от заложеното предварително.