ПО СТЪПКИТЕ НА ПРЕДЦИТЕ – Част 2

0
1910

НАДГРОБНИ ПЛОЧИ

 

ЧАСТ 1
Продължение…

 

0971 (640x216)

Илюстрация: Иван Енчев-Видю, 1917/1918 г.

Надгробните плочи са се появили преди кръстовете-паметници и са били предпочитани в годините на турското робство, когато гоненията срещу българите са били най-страшни. Тези плочи наподобява по форма османските надгробни паметници и така гледани отдалеч, българските гробища са приличали на турските. Както куклите, така и надгробните плочи се забиват направо в земята, без фундамент, от западната страна на гроба, с лице на изток.

Според предназначението си, надгробните плочи са два вида – за мъжки и за женски гроб. Разликата между тях се състои главно в контура на силуета. Мъжките са по праволинейни, с остри, четвъртити форми, а женските са с меки, обли или полукръгли линии. Като изключения се срещат двойни паметници, когато двамата съпрузите са били погребвани заедно в общ гроб.

Bashk (550x378)

Мъжка и женска надгробни плочи из гробището на с. Башкьой. Илюстрация: Иван Енчев-Видю, 1917/1918 г.

Според начина си на изработка, надгробните плочи се делят на недялани и дялани.
Недяланите плочи са се използвали твърде рядко и представляват продълговати отломъци от слоеста скала с грубо обработен контур, обърнати с по-гладката си страна на изток. Когато е било необходимо да се определи дали паметникът е за мъжки или за женски гроб, около плитко гравираното кръстче на лицето на плочата, са издълбавани геометрични контури – четвъртити за мъжки и кръгли за женски паметник. Върху плочата са били гравирани още името и годината на починалия. Съществуват плочи от недялан камък без никакви надписи. Иван Енчев ги обяснява с неграмотността на населението в по-стари времена.
0891 (550x239)Илюстрация: Иван Енчев-Видю, 1917/1918 г.
0862 (550x399)Илюстрация: Иван Енчев-Видю, 1917/1918 г.

Bei1 (550x323)Надгробни плочи от недялан камък из гробището на с. Бейдауд. Снимки: арх. Велин Нейчев, м. септември 2012 г.

 Bei2 (550x311)Надгробни плочи от недялан камък, без надписи. Из гробището на с. Бейдауд.
Снимки: арх. Велин Нейчев, м. септември 2012 г.

Sarigh1 (550x275)Надгробни плочи от недялан камък из гробището на с. Саръгьол.
Снимки: арх. Велин Нейчев, м. септември 2012 г.

 Sarigh3 (550x356)Надгробни плочи от недялан камък из гробището на с. Саръгьол. Снимки: арх. Велин Нейчев, м. септември 2012 г.

 

Sarigh2 (550x209)Надгробни плочи от недялан из гробището на с. Саръгьол.: 1) Преобърната настрани плоча. 2) Плоча за женски гроб със силует на плоча за мъжки гроб. Снимки: арх. Велин Нейчев, м. септември 2012 г.

 За направата на плочи от дялан камък са използвани основно местните ронливи варовици и пясъчници. Те са податливи на обработка, но не са устойчиви във времето. Дяланите плочи се характеризират с правилен, ясно оформен контур, което улеснява определянето на вида им, дори и когато се гледат откъм гърба. Мъжките паметници винаги са правоъгълни, докато при женските се срещат няколко разновидности. При идеалния случай, горният контур на плочата е оформен като полукръг. За улеснение при изработката, понякога каменоделците са се задоволявали със сегмент от окръжност. Като изключения от правилата съществуват женски плочи с правоъгълна форма, чиито горни ъгли са срязани под 45°.

OМъжка и женска плоча из двора на археологическия музей в гр. Тулча. Снимки: арх. Велин Нейчев, м. октомври 2010 г.

 

OМъжка и женска плоча из двора на църквата „Св. Архангел Михаил“ в с. Касапкьой.
Снимки: арх. Велин Нейчев, м. октомври 2010 г.

При надгробните плочи височината е значително по-голяма от ширината. При монтажа те са били заравяни с около 1/3 от височината си в пръстта, като долната 1/3 е оставяна по-грубо обработена. А тази част, която е оставала да стърчи над земята също е била по-висока, отколкото широка.

Дяланите плочи носят същата информация като недяланите, но надписите върху първите са по-дълги поради по-лесната обработка на камъка. Най-съществената разлика между двата вида плочи се състои в тяхната украса.

 0981 (540x407)Мъжки надгробни плочи. Илюстрация: Иван Енчев-Видю, 1917/1918 г.

 M-Hamam_Beid (550x393)Мъжки надгробни плочи: 1) Из гробището на с. Хамамджии. 2) Из гробището на с. Бейдауд.
Снимки: арх. Велин Нейчев, м. септември 2012 г.

 M-DC_Karan (550x292)Мъжки надгробни плочи: 1) Из гробището на с. Долно Чамурлии. 2) Из гробището на с. Каранасуф.
Снимки: арх. Велин Нейчев, м. септември 2012 г.

 

 KambM (550x396)Мъжки надгробни плочи из гробището на с. Камбер. Илюстрация: Иван Енчев-Видю, 1917/1918 г.
Снимка: арх. Велин Нейчев, м. септември 2012 г.
(Вероятно дядо и внук, б.а.)

Hamam_DC (550x275)Женски плочи с горен контур, оформен като полукръг: 1) Из гробището на с. Хамамджии. 2) Из гробището на с. Долно Чамурлии. Снимки: арх. Велин Нейчев, м. септември 2012 г.

GC_Beid (550x321)Женски плочи с горен контур, оформен като сегмент от окръжност: 1) Из гробището на с. Горно Чамурлии. 2) Из гробището на с. Бейдауд. Снимки: арх. Велин Нейчев, м. септември 2012 г.

 Kasap_Enik (550x367)Женски плочи с горни ъгли, срязани под 45° и изображения на женски лица: 1) Из гробището на с. Касапкьой. 2) Из гробището на с. Еникьой. Снимки: арх. Велин Нейчев, м. септември 2012 г.

 O

Плочи за женски гробове с нетипичен силует: 1) Из църковния двор на с. Касапкьой, от мрамор. 2) Из гробището на с. Еникьой. Снимки: арх. Велин Нейчев, м. октомври 2010 г.

 DC (550x454)Плоча за женски гроб из църковния двор на с. Долно Чамурлии. Илюстрация: Иван Енчев-Видю, 1917/1918 г.
Същата плоча днес. Снимка: арх. Велин Нейчев, м. септември 2012 г.


КРЪСТОВЕ-ПАМЕТНИЦИ

 title (550x166)Илюстрации: Иван Енчев-Видю, 1917/1918 г.

Кръстовете-паметници се изработват от правоъгълна или трапецовидна плоча от дялан камък, като от нея се отнема пространството между крилете на кръста. Аналогично на надгробните плочи и кръстовете биват два вида – за мъжки и за женски гроб. Основната разлика между тях се състои във формата на горното крило. При мъжките то е четвъртито, трапецовидно. При женските е обло, закръглено.

 0901 (550x471)Илюстрация: Иван Енчев-Видю, 1917/1918 г.

 При кръстовете-паметници се срещат отклонения от типичния силует. Това са тези кръстове, изработени под влиянието на дървените паметници – куклите. При тях често липсват страничните крила, а при някои мъжки кръстове върху горното крило се появява издатина, напомняща на „шапчицата“ при куклите.

Кръстовете-паметници се забиват направо в земята, без фундамент, затова долното им крило е значително по-дълго от останалите.

 OДвулицев кръст-паметник из двора на църквата „Св. Архангел Михаил“ в с. Касапкьой: 1) Източна страна. 2) Западна страна. Снимки: арх. Велин Нейчев, м. октомври 2010 г.

 C-M (550x243)Мъжки кръстове-паметници из гробището на с. Черна. Снимки: арх. Велин Нейчев, м. септември 2012 г.

 

MG-C (550x309) Мъжки кръст-паметник из църковното гробището на с. Малък Гаргалък. Старите български паметници са с лице на изток, а по-новите румънски са с лице на запад, към портала на църковния двор.
Снимки: арх. Велин Нейчев, м. септември 2012 г.

C-Z1 (550x334)Женски кръстове-паметници из гробището на с. Черна. Снимки: арх. Велин Нейчев, м. септември 2012 г.

 C-Z2 (550x331)Женски кръстове-паметници из гробището на с. Черна. Снимки: арх. Велин Нейчев, м. септември 2012 г.

 

Sarigh (550x479)Женски кръстове-паметници из гробището на с. Саръгьол. Снимки: арх. Велин Нейчев, м. септември 2012 г.

 Karan-C (550x405)

Двулицев мраморен кръст, повлиян от дървените паметници, из двора на църквата „Св. Никола“ в с. Каранасуф. Илюстрация: Иван Енчев-Видю, 1917/1918 г.
Същият кръст гледан от западната страна. Снимка: арх. Велин Нейчев, м. септември 2012 г.

P1050471 (550x309)Същият кръст гледан от източната страна. Снимка: арх. Велин Нейчев, м. септември 2012 г.

 IMG_2998 (550x412) Двулицеви мраморни кръстове, повлияни от дървените паметници, из гробището на с. Каранасуф.
Снимка: арх. Велин Нейчев, м. септември 2012 г.

Kn2 (550x375)Същите кръстове, гледани от другата страна. Снимки: арх. Велин Нейчев, м. септември 2012 г.

 

O Мъжки кръстове с нетрадиционна форма: 1) Из църковното гробище на с. Касапкьой. 2) Из гробището на с. Горно Чамурлии. Снимки: арх. Велин Нейчев, м. септември 2012 г.

OИзточна и западна страна на женски кръст с нетрадиционна форма из църковното гробище в с. Касапкьой. Снимки: арх. Велин Нейчев, м. октомври 2010 г.

 

 

Автор: арх. Велин Нейчев                                                                           Следва…   ЧАСТ 3