Общината ще сключи Меморандум с Фондация Лумос

0
524

Община Балчик ще сключи Меморандум за разбирателство с Фондация Лумос – партньор на МРРБ и „Държавната агенция за закрила на детето”, съобщават на сайта на общината. Това бе решено днес на последното за този мандат заседание на Общинския съвет. Сътрудничеството ще представлява обединяване на усилията в подкрепа на изпълнението на Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”. Ще бъдат приложени международни стандарти и най-добри, постановени с Конвенцията на ООН за правата на детето.

 

Снимка: http://kalinamesnima.com