Изложба “Зона за съвременно изкуство. Код: Диджитал” представят в Двореца

0
682

izlojba (640x424)Изложба “Зона за съвременно изкуство. Код: Диджитал” ще бъде представена утре – 28 септември от 16,00 часа в Каменната зала на комплекс Двореца. Изложбата включва творби на близо 100 млади творци от от общо девет държави – България, Йордания, Грузия, Латвия, Полша, Русия, Хърватия, Чехия и Унгария.

ЗОНА ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО 3. Код: Диджитал представлява интердисциплинарен фестивал на изкуствата, представящ творчеството на близо 100 млади автори с изявен интерес към дигиталните форми и тенденции в съвременното изкуство.

Тематиката на събитието е мощното и нарастващо въздействие на дигиталните средства за комуникация и творческо изразяване върху младите автори. Особен акцент е поставен върху ролята на цифровите технологии в съвременните приложни и изобразителни изкуства.

Целта на тази съвременна арт интервенция е да улесни възприемането на вече утвърдените класически форми на изкуството така, че то да бъде по-лесно възприемано и по-лесно достъпно от нови и млади публики.

Освен това, инициативата цели да допринесе за междукултурния обмен в Европа чрез улесняване на преките контакти между млади автори от различни сфери на изкуството, с различен национален произход, но сходни интереси и цели, давайки им възможност за дискусия върху въпроси, представляващи интерес за цялата европейска младеж.

Събитието съчетава обучителни сесии с практически опит, придобит чрез професионално организирани уъркшоп секции, пленерни дискусии и полеви творчески лаборатории в областта на съвременните приложни и изобразителни изкуства (аудиовизуални пърформанси, обемни инсталации, фотография, графичен дизайн, кино и телевизия, др.)

„Зона за съвременно изкуство. Код: Диджитал“ се провежда за трети път в ДКИ КЦ “Двореца”.