„Храмът на понтийската майка на боговете в Дионисополис“

0
1636

kibela balchik“Храмът на понтийската майка на боговете в Дионисополис” е името на първата книга, посветена на древната находка, с графики, снимки, надписи и специализирана литература.

Храмът бе откри т в Балчик през 2007 г. случайно при изкоп за строеж и все още чака подобаващата си социализация, за да бъде видян от посетителите на града. Книгата е дело на авторски колектив – Игор Лазаренко, Елина Мирчева, Радостина Енчева, Даниела Стоянова, Николай Шаранков. Издадена е на български и английски език  и може да бъде купена от Исторически музей – Балчик, където са изложени движимите ценности от храма на Кибела. Струва 15 лева.
Директорът на музея Радостина Енчева съобщи, че януарското издание на списание “Будител” също ще бъде посветено на теми за Балчик.
Предполага се, че светилището е функционирало 700 години – от ІІІ в. пр. Хр. до ІV в. сл. Хр. Рецензентът  на книгата доц. д-р Майя Василева казва: “Храмът на Понтийската майка в Балчик е уникален паметник не само за България. През елинистическата и римската епоха култът към нея добива голяма популярност в целия гръко-римски свят. Така добре запазени останки от храм на Кибела и с толкова много надписи, както в Балчик, не са известни другаде по света.  Вероятно свлечената вследствие на земетресение земна маса и морската прилив на вълна в средата на VІ в. са допринесли за съхраняването на античните останки.”
Припомняме,  че собствениците на парцела, където е намерена находката,  смятат да осъществят проект с изграждане на защитна сграда и реставрация. Желанието е обектът да започне да приема посетители през 2014 г. Плануваното вложение е за над  2 млн.лв., но началото на градежа все още се бави.

Храмът на Понтийската майка в Балчик е уникален паметник не само за България. Култът към фригийската Велика богиня Майка се възприема отрано в гръцкия свят, където тя е наричана Фригийска Майка, Майка на боговете, Планинска майка и Кибела. През елинистическата и римската епоха култът към Магна Матер,  както най-често я наричат в Рим, добива голяма популярност в целия гръко- римски свят.

Така добре запазени останки от храм на Кибела (до височина 2.40 м! ) и с  толкова много надпис и,  както в Балчик, не са известни другаде по света.  Вероятно свлечената вследствие на земетресение земна маса и морската приливна вълна в средата на VІ в. сл. Хр. са допринесли за съхраняването на античните останки.

Открит през 2007 г.,  паметникът вече е цялостно представен от колектив от учени в книгата на издателство „Славена“, Варна. Трябва да се приветства бързата за българските условия публикация, въпреки трудностите при разкопките на храма на Понтийската майка и проблемите,  с вързани с неговото опазване,  реставриране и експониране. Внимателното проучване на периодите на разрушения и реконструкции на храма в продължение на векове дава възможност да се определи времето,  през което той е функционирал: ІІІ в. пр. Хр. – ІVв. сл. Хр. С особена стойност за датировката е прецизното проучване на архитектурата на храма, както и сведенията от надписите. В голяма степен е възстановен и интериорът на храма. В книгата са представени  и откритите в храма и около него предмети и монети,  които допълват аргументите за датирането му.

Древните текстове, открити в храма на Кибела, са безценен извор на информация за празниците и ритуалите, извършвани в него,  но и за хората, които са участвали в култа на богинята или са допринесли за нейното честване.  Те дават възможност да се допълнят детайли и факти за служители, известни от  други надпи си. Прави впечатление не малкият брой тракийски имена сред споменатите в надписите, както и уникалният местен епитет на богинята – Понтийска. Разкрива се почитането и на други божества в древния Дионисополис.

Книгата ще предизвика интереса както на изследователите на античността,  така и на интересуващия се обикновен читател. За това помага много поставеният в края на книгата речник на митологичните персонажи, термини от архитектурата, древни названия на дрехи, съдове и предмети, мерни единици и друг и реалии,  като коректно са поставени и съответните старогръцки или латински думи. Публикацията е снабдена с отлични илюстрации, чертежи и схеми. Същото важи и за качеството на отпечатването.

Находката от Балчик сигурно ще предизвиква още дискусии,  уточнения и хипотези, но важното е, че уникалният паметник вече е представен на публиката.  Дано това хубаво издание да допринесе и за бъдещото по-добро запазване, експониране и социализиране на храма на Понтийската майка.

Доц. д-р Майя Василева – рецензент за книгата