Текето

0
1904
Текето е двуобреден молитвен дом на мюсюлманския светец Акязълъ баба и неговия християнски двойник св. Атанас, изграден през ХVI в.
Той се намира в покрайнините на село Оброчище, като местните го наричат “текето” (дервишка обител) или “манастира”.

Светецът Якязълъ е бил водач на мюсюлмански орден, който обединявал странстващите мюсюлмански монаси – дервиши. Те са смятали, че божествената същност се крие в словото. След смъртта му дервишите построяват неговото теке, около което възниква село Текиеджик (днешното с. Оброчище).

Другата история е, че на това място християните почитат св. Атанасий Велики. Според тях е имало изграден манастир, който е бил превърнат от мюсюлманите в дервишка обител, а св. Атанас бил убит от турците, за да защити своята вяра. Светец е реално съществувала личност, виден архиепископ и богослов, живял през IV в. в Александрия.

Според преданията и легендите за двамата светии са определяни като древни митични герои, на които са предавани магически способности – да строят сгради за едно денонощие само със секира, да намират и връщат изгубени животни; да наказват неверниците с болест или смърт, а вярващите да ги лекуват, животни да спират да бозаят, кучета да лаят и пр.

Днес от някогашния комплекс са запазени само две сгради: тюрбето – или гробницата на светеца, и имаретът – мястото, където някога монасите извършвали своите ритуали и приютявали всеки пътник, минал край тяхната обител. Стенописите в тюрбето, изографисани през ХІХ в., са обявени за недвижими културни ценности.

Подобни архитектури на текето има само в Исперих, Хасково и с. Графитово, Сливенско.

Address: с. Оброчище

Website: www.museumbalchik.com/mteketo.php

Phone: +359 579 7 21 77