Създадено е държавно дружество „Летище Балчик”

0
1116

Министерският съвет реши да бъде създадено еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно участие в капитала „Летище Балчик” ЕООД, съобщи пресслужбата на кабинета.

Капиталът на дружеството ще бъде 390 хил. лв., разпределен в 390 хил. дяла по един лев всеки – собственост на българската държава.

Министърът на транспорта ще упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на дружеството.

На 6 юли 2011 г. кабинетът реши неактивното военно летище в Балчик да стане гражданско. Тогава министрите заявиха, че промяната в предназначението на аеропорта ще подобри авиоуслугите по българското Черноморие, особено през активния туристически сезон.

Днешното решение на кабинета е във връзка с друг акт от 19 юли 2011 г., според който имотът беше предоставен безвъзмездно за управление на транспортното министерство, за нуждите на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.