Районият съд се измести в нова сграда*

0
1288

До намиране на нови помещения Домашният патронаж и дирекция “Социално подпомагане” остават в сградата на ул. “Ген. Попов”, която е обявена за самосрутваща се

От 7 септември Районен съд – Балчик, обслужва гражданите в нова сграда – бившето АПК в края на града. Причината е, че четириетажната общинска сграда до автогарата, където бяха съдебните инстанции, е обявена със заповед на кмета на община Балчик за опасна и самосрутваща се. Министерство на правосъдието е сключило договор с частно лице за ползване на новата сграда. Там около 35 души от съда, прокуратурата, агенцията по вписванията и съдебна охрана работят в общо 21 стаи на втория и третия етаж. Под въпрос е дали обслужващата банка ще отвори офис за плащане на съдебните такси.Наемният срок е неясен. Предстои да бъде изготвен проект за реконструкция на бившата военна автошкола, част от която преди месеци правителството предостави на правосъдното ведомство за нуждите на съда. Най-оптимистичният вариант за следващото преместване е до година и половина, съобщи председателят на съда Ивелина Велчева. Тя добави, че министерството не се е отказало от отстъпеното право на строеж в центъра на града, върху което така и не започна градеж на нова съдебна палата заради липса на средства.

Сградата до автогарата се самосрутва от 10 години, но след наводненията от месец май са констатирани застрашаващи пропадания в основите. Според оценките на експертите зданието е в лошо техническо състояние, а пукнатините под наклон 45 градуса са сред най-опасните.

Със заповедта на кмета за напускане на сградата е наредено още да се обезопаси достъпа до входовете чрез изграждане на предпазни козирки. Необходимо е и да се ограничи достъпа на пешеходци по тротоарите чрез поставяне на охранителна лента. След освобождаването експлоатационните дружества ще трябва да спрат подаването на ток, вода и телекомуникации. Предстои да бъде изготвено техническо задание за премахване на сградата. Към този момент в нея остават дирекция “Социално подпомагане” и Домашният социален патронаж.

В Балчик няма подходяща общинска сграда, в която да се премести местната дирекция „Социално подпомагане”. Това обясни ръководителят на социалната служба Евдокия Великова по повод наближаващия срок – 12 септември тази година, до който трябва да бъде освободена самосрутващата се четири етажна общинска сграда, където в момента се обслужват гражданите. В момента службата е в пиков период по прием на молби-декларации за отопление и помощи за първокласници. Засега оставаме със същия адрес, а срокът за напускане на сградата ще бъде удължен, обясни Великова след разговори с кмета на общината Николай Ангелов.

Проблемът с помещенията, които да отговарят на европейските изисквания за обслужване на гражданите, не е нов. Преди време с решение на местната власт бе преотстъпена за ползване бивша детска градина на ул. „Черни връх” в Балчик. Агенцията за социално подпомагане трябваше да инвестира европейски пари за модернизиране, реконструкция и пригодяване на сградата за хора с увреждания. Нуждата от цялостен ремонт и многото средства впоследствие я отказаха да инвестира, в резултат на което е взето решение парите да се насочат в обновяване на сегашните помещения. Бившата детска градина е върната, а договорът за ползваните в момента етажи е удължен. За нещастие обаче наводненията от месец май т.г. са компрометирали сградата в основите и това е ускорило решението за събарянето й. Заради това настоящия си адрес ще трябва да смени и Домашният социален патронаж – сред вариантите са той да се премести в бившия гарнизонен стол в кв. „Левски”.

По информация на в-к „Балчик“

Снимка: в-к „Балчик“

* заглавие на Balchik.com