Публично обсъждане на новата Наредба за общинския бюджет

0
968

Община Балчик обявява публично обсъждане за приемане на нова Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането  на общинския бюджет. Материалите са публикувани на сайта на Общината и са на разположение за дебат и събиране на предложения до 14 декември включително.
Аргументирани предложения и становища по проекта на Наредбата могат да се отправят на e-mail: mayor@balchik.bg или на адреса на Община Балчик – пл.“21 септември“ №6.