Предстои преместване на Районен съд – Балчик

0
1483

Районен съд – Балчик, ще се премести в сграда в бившето военно поделение в квартал „Балик” в Белия град.

Преместването става възможно с взетото вчера от Министерски съвет решение за безвъзмездно предоставяне на имот – публична държавна собственост, в управление на Министерството на правосъдието.

Имотът ще се ползва от Районния съд и Районната прокуратура в Балчик.

Той е разположен на площ от 9370 кв. м, застроена с 4 сгради. Необходимо е да се извърши сериозен ремонт, преди в тях да се преместят съдът и прокуратурата. Новото място предоставя повече паркоместа за посетителите и повече площ за архива на съда, поясни председателят на Районен съд – Балчик Ивелина Велчева.

Сега Районен съд – Балчик, се помещава в сграда в централната градска част, която има сериозни строителни дефекти. Появилите се пукнатини застрашават както живота на работещите в нея, така и на гражданите – потребители на съдебни услуги.