Преброяването на населението и жилищния фонд стартира

0
1011

120 лева глоба за отказ да бъдем преброени

Електронното преброяването на населението започна днес от 00 часа и ще продължи до 24 часа на 9 февруари. Попълването на преброителната карта става чрез информационна система „Преброяване 2011” на интернет адрес: http://www.nsi.bg/census2011/, където се получава уникален код и трябва да бъде запазен.
По традиционният начин – посещаване на преброител в дома, населението ще започне да бъде преброявано от 10 февруари. Заедно с него ще бъде попълнена преброителната карта. Ако вече това е направено по интернет, нужно е да се предостави на преброителя уникалния код, който представлява 10 цифри.
Анкетната карта съдържа общо 63 въпроса и отнема около половин час на домакинство за попълване. Отказът на гражданин да бъде преброен се санкционира в размер на 120 лв. глоба, като се прилага Закона за административните нарушение и наказания.
Определените преброители и контрольори за Балчик са 166, 146 са преброителните участъка, а контролните райони – 45. Средното заплащане ще варира, но ще е около 250 лв. на човек.
Крайният срок за предаване работата на преброителите е 2 март, а за контрольорите – до 14 март. Първичните резултати от преброяването се очакват най-рано в края на месец март.
Предвижда се в статистическите бюра в страната да бъде въведен денонощен режим на работа. Събраните данни от преброяването ще се използват през следващите 10 години за нуждите на правителството и държавата.
Преброяването на населението е единственият източник на точни данни за броя на хората в страната и в отделните населени места по пол, възраст, образование, грамотност, занятие, вероизповедание, етническа принадлежност.
Въпросите от преброителната карта са за вас и членовете на вашето домакинство, но не за собствеността ви, вашите доходи или данъците, които плащате.
Първата работа при влизането в дома е да се уточни броят на лицата, колко са домакинствата и колко са семействата, като един човек не формира семейство.
Учениците ще се броят в дома си, но студентите – там, където учат. Анкетираните ще трябва да посочат отговор на всеки зададен въпрос, с изключение на доброволните, но и за тях е желателно да бъде даден такъв. Преброителят ще вписва данните, които анкетираният декларира. Всеки сам ще определя своя етнос, език, вероизповедание и т.н. Обект на преброяването ще бъдат и хората без дом, като ще се описва мястото, където са открити. Ще се броят и чужденците, които пребивават в страната, с имената и личния си номер.
Данните от последното преброяване в община Балчик през 2001 година показват, че населението е 22 354 души, а само за Балчик – 12 509. Според справките на служба ГРАО от последните години жителите в общината са повече и са почти 23 хиляди.