Одобрена бройка за Община Балчик по Програма „Старт в кариерата“

0
1212

28 юни (вторник) е крайният срок за подаване на документи в Бюрото по труда и кандидатстване за одобрената на Община Балчик заявка по Национална програма “Старт в кариерата”.

По Процедура 2011 по Компонент 1 от програма „Старт в кариерата“,Община Балчик кандидатства за откриването на  пет работни места в структурата й, от които е одобрено само едно. За свободното работно място могат да кандидатстват висшисти до 29 – годишна възраст, които не са работили по специалността си и са регистрирани в “Бюрото по труда”. Предоставя им се възможност да започнат работа за срок от 9 месеца в Дирекция „Административно, правно и информационно обслужване“. Професионалната квалификация трябва да бъде в сферата на социалните, стопански и правни науки, публичната администрация, администрация и управление. Допълнителни изисквания към кандидатите са компютърна грамотност и владеене на чужд език.

Вакантни места по програмата освен за Балчик има и за Областна администрация,  община Добрич и Добричка, и Крушари. Работа се предлага и в Регионалния инспекторат по образование, Службата по геодезия, картография и кадастър, Дирекция „Бюро по труда“, Регионална дирекция за социално подпомагане, Дирекция „Социално подпомагане“ – Добрич и Балчик, Областна дирекция „Земеделие“, Регионална здравна инспекция, Дирекция „Инспекция по труда“ и в Националния осигурителен институт.