Община Балчик иска да управлява средновековната крепост в квартал “Хоризонт”

0
1280

Община Балчик ще поиска от Министерство на културата да й бъде предадено правото за безвъзмездно управление на средновековната крепост в квартал “Хоризонт”, предаде Радио Варна. Обектът е със статут на културна ценност с национално значение от 1994 г.

Предвижда с…е министърът на културата да бъде сезиран с искане за вземане на решение от Министерски съвет, тъй като обектът е публична държавна собственост. Предложението цели да бъде подобрено състоянието на културно-историческия паметник, което в момента не съотвества на изискванията на туристическия пазар.

Ще се кандидатства по програма “Регионално развитие” чрез операция за туристическите атракции и инфраструктура. Една от основните допустими дейности е свързана с разработване на природни, културни и исторически атракции – възстановяване, опазване, експониране, оборудване и въвеждане на техники и програми за интерпретация и анимация. За да може обаче общината да кандидатства, трябва да получи правото за управление.