Общината кандидатства за ремонт на буните и дамбата

0
1243

Община Балчик ще кандидатства с проект “Защита на морския бряг от ерозия и абразия” по схема за безвъзмездна финансова помощ “Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации” по оперативна програма “Регионално развитие”.

Решението за това бе взето от местния парламент. Стойността на проекта е 1 052 631 лева и е максимално възможният по програмата.

Очаква се при одобрение общинското съфинансиране да бъде около 5%. Проектът касае буните в Балчик и брегоукрепителната дамба в участъка между тях.

Брегозащитните съоръжения са строени преди 30 години и са изложени на непрекъснато влияние на морската вода и атмосферните процеси.
Силните вълнения, особено през март тази година, са предизвикали поражения върху части от повърхностната настилка, парапета, отводнителните канавки и каменно-насипното съоръжение от скални блокове. Това налага да се изпълнят ремонтно-възстановителни работи.

Програмата, която се изпълнява чрез европейския фонд за регионално развитие, касае 86 общини в страната. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 1 ноември тази година, като шансовете на Белия град да спечели средства е над 50 на сто, коментираха специалисти от общината.

Източник: в-к “Балчик”
Архивна снимка: Боряна Божидарова