НЕПОЗНАТАТА МЕЛНИЦА – 4 част (последна)

0
2940

Балчик 1909 г. – начало на строителството на мелницата (в десния край на снимката)
Пощенска картичка от архива на арх. Велин Нейчев

Община Балчик, като собственик на по-голямата част от мелницата предприе мерки свързани с реставрацията на сградата. В търсене на нова функция, която да предложи цялостна концепция за използването и поддържането на индустриалния паметник, следвайки добрите примери от развитите европейски държави, в началото на 2011 г. беше изготвен архитектурен проект за превръщането на мелницата в туристически културно-информационен център.

Аксонометричен изглед на мелницата от птичи поглед  Илюстрация: арх. Велин Нейчев

Проектът за реставрация и преустройство на мелницата е разработен от арх. Владимир Попов и колектив и обхваща сградата и околните и пространства. Проектът предвижда възстановяване (съгласно исторически фотоси) на атиката на сградата в автентичния и вид, разрушена по време на морската бомбардировка от 1916 г. Изграждане на площадно пространство от южната страна на мелницата, отворено към морето.

Напречен вертикален разрез през сградата Илюстрация: арх. Велин Нейчев

Обновяване на вътрешните пространства на сградата и превръщането им в обществено достъпен туристически културно-информационен център с множество експозиционни и други зали.

На втори етап се предвижда изграждане на модерна универсална зала, развита в две нива, от северната страна на мелницата.

Надлъжен вертикален разрез през сградата Илюстрация: арх. Велин Нейчев

Източната част на сградата (бившето военноморско поделение) към момента е държавна собственост и не беше включена в проектната разработка. Като последствия от бъдещата реставрация, съществуват законови механизми, които позволяват на Община Балчик да придобие собственост и върху тази част от сградата. Надяваме се, че държава и община ще намерят общ език и решението ще бъде в полза на града ни.

Проектът в идейна фаза обхваща и площадa западно от сградата на мелницата, като се предвижда организиране на паркирането на подземно ниво и превръщането на площада в многофункционално градско пространство със зелени площи, сцена на открито и амфитеатър ориентиран към морето. Бялата западна стена на крилото със силозите може да бъде използвана като екран за прожекции на открито по време на филмовите фестивали в Балчик.

Община Балчик кандидатства и спечели финансиране по Оперативна програма регионално развитие с първия етап от изпълнението на проекта, който включва реставрация и обновяване на съществуващата част от сградата, както и с други два проекта за реставрация на късно античната и ранно средновековна крепостна стена в квартал “Хоризонт” и текето в с. Оброчище.  Първият етап от реставрацията на мелницата означава подмяна на покривното покритие, на настилки, дограми, мазилки, изолации и изграждане на нова стоманобетонова конструкция в частта с асансьорите. Огледът показа, че 35-годишната стоманобетонова конструкция в долните етажи на мелницата в частта с асансьорите е в по-лошо състояние от 100-годишната стоманобетонова конструкция на силозите. Стълбището строено през 70-те години на миналия век не отговаря на съвременните изисквания за евакуация на обществени сгради и също ще бъде подменено. Според неофициална информация, проектът за реставрация на мелницата, с който Община Балчик кандидатства за финансиране е изпъкнал сред останалите 47 конкурентни проекта. Което не е голяма изненада предвид на уникалността на сградата и на качествата на проектантския колектив. А статията, която четете в момента, под малко по-различна форма бе включена в обяснителната записка към проекта.

Да пожелаем успех на общината в това благородно начинание, което ще бъде от полза за целия град.

“И ние напуснахме Балчик горди като българи. Защото ние видяхме тук културна България.”

проф. Кирил Г. Попов – 1911 г.

Автор: арх. Велин Нейчев

НЕПОЗНАТАТА МЕЛНИЦА – 1 част

НЕПОЗНАТАТА МЕЛНИЦА – 2 част

НЕПОЗНАТАТА МЕЛНИЦА – 3 част