Над 3,5 милиона лева се очакват за балчишката болница

0
1223

Проектно предложение за „Обновяване и оборудване със специализирана апаратура за образна диагностика и клинична лаборатория на МБАЛ-Балчик“ бе представено пред служителите на здравното заведение в края на работната седмица. С него Община Балчик кандидатства по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации“ по Оперативна програма „Регионално развитие“. Кметът Николай Ангелов и директорът на дирекция „Туризъм, еврофондове, международно сътрудничество, екология“ Димитрин Димитров разясниха подробностите около проекта и предоставиха възможност на персонала да зададе въпроси и да направи свои предложения върху реализацията му.

Новото, което ще се постигне, е преоборудването на болницата с медицинска апаратура и привеждането на сградата в съответствие с действащите в момента закони. Това от своя страна ще доведе до увеличаване на приходите на лечебното заведeние, ще го направи по-добро място за работа и ще го превърне в най-добрата добруджанска болница, коментира Николай Ангелов. Той изрично подчерта, че този проект е една от първите стъпки към модернизирането на болницата и няма да бъде единичен акт.

Максималното финансиране, което може да се получи след одобряването на проекта от Министерството на регионалното развитие и благоустройство, е 3 740 000 лева. По-голяма част от тази сума ще бъде дадена за новото оборудване на болницата. Над 30 апарати за образна диагностика и лечение са включени в проекта.

По отношение на строително-монтажните работи ще бъдат извършени смяна на съществуващата дограма, топлоизолация на покрив и подове, преустройство на котел за работа с гориво на природен газ. Предвижда се и  подмяна на цялостната електрическа, ВиК и климатична инсталация по етажите и в помещенията, в които ще бъдат разположени новите апарати.