Летищата в София и Балчик – на концесия

0
1144

Обект на подготвяна концесионна процедура е „Гражданско летище за обществено ползване София и гражданско летище за обществено ползване Балчик“, се съобщава на сайта Строителство Градът. Констатациите, изводите и препоръките, които ще бъдат направени в концесионните анализи, ще обосноват целесъобразността и законосъобразността от предоставяне на концесия на гражданско летище за обществено ползване София и гражданско летище за обществено ползване Балчик, както и финансово-икономическите показатели на концесията.
Концесионните анализи ще са базата за определяне на основните задължения на концесионера като:
– размер на годишно концесионно плащане
– размер и основни направления по инвестиционната програма
– услуги, които ще бъдат извършвани на обекта на концесията
– задължения по социалната програма и др.

Предстои да бъде възложено на външни консултанти изготвянето на концесионни анализи – правен, финансово-икономически, екологичен и технически, за обекта на концесията.
С предоставянето на концесия на „Гражданско летище за обществено ползване София и гражданско летище за обществено ползване Балчик“ се цели ускоряване на развитието на тези обекти от транспортната инфраструктура чрез отдаването им за управление и стопанисване от финансово стабилни икономически субекти от частния сектор, които да ги управляват и поддържат на свой риск.

Задължение на бъдещия концесионер на летищата в София и Балчик
Потенциалният концесионер ще има задължение да изпълнява инвестиционна програма, насочена основно към:
– подобряване на качеството, обхвата и ефективността на летищните услуги, предоставяни на авиокомпании и пътници
– развитие и модернизация на летищната инфраструктура
– развитие на карго инфраструктурата и увеличаване на карго трафика
– модернизация на морално остарелите техническите съоръжения и оборудване и привеждане на техническата сигурност, технологията и организацията на работа в съответствие с последните технически достижения и повишаващите се изисквания на европейските стандарти
– привеждане на летищните съоръжения и системите за зареждане с горива в съответствие с международните и националните изисквания за опазване на околната среда
– модернизация на системите за охрана и безопасност на летищата
– създаване на предпоставки за развитие на въздушния транспорт и привличане на нови авиокомпании за извършване на редовни и чартърни полети от/до летищата
– трансфер на управленски познания и опит (ноу-хау)
– разширение на търговските дейности като резултат от увеличаването на трафика в района на летищата, ползите от които ще са за цялата икономика на страната
– привличане на транзитни пътници от/за страните на Близкия и Средния изток, Задкавказието и Централна Европа.

След успешната концесия на летищата Варна и Бургас през 2006 г. през миналата година Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията прави опит да реализира още три концесии на летища за обществено ползване, но без успех. Стратегията за развитие на транспортната инфраструктура на България чрез механизмите на концесия предвижда в периода 2010 – 2013 г. да бъдат отдадени на концесия летищата в Горна Оряховица, Русе, Стара Загора и Пловдив, както и карго терминалите на летищата София и Пловдив.

Снимка: Военно летище – Балчик