Как да кандидатстваме за финансиране на проект по Европейските фондове?

0
1046

[slideshow]

Семинар на тема “Как да кандидатстваме за финансиране на проект по Европейските фондове?” се реализира през почивните дни в Балчик. В рамките на семинара бе представена информация за измененията в Програмата на развитие на селските райони (2007-2013г.) и измененията в наредбите във връзка с оптимизиране на процедурите за кандидатстване. Обсъдени бяха и най-често допусканите грешки при изготвянето и изпълнението на проектите по мерките от ПРСР (2007-2013г.). Проблеми с капацитета за изпълнение на проектите при някои бенифициенти; чести смени в екипите на управление на проекта; трудности при попълване на месечните отчети и окомплектоване на  необходимия доказателствен материал и проблеми, свързани с възлагането на обществени поръчки са най-честите допускани грешки. Внимание бе обърнато на стъпките за изготвяне на бизнес-план.

Обучението от семинара бе предназначено за кандидати за финансиране на проекти от Европейските фондове – производители, работодатели, образователни и обучаващи институции, екологични организации, местни туристически организации, земеделски производители, неправителствени организации.
Целта на обучението е участвалите в семинара да могат самостоятелно и в екип да изготвят проекти за финансиране от Европейските фондове, отговарящи на изискванията и стандартите на ЕС.

На обучението присъстваха местни представители на бизнеса и заинтересовани граждани, които имаха възможността свободно да поставят въпроси и проблеми. Гост – лектори на семинара бяха Явор Гечев и Андрей Вълчев.

Организатор на семинара бе Младежкото обединение на БСП – Балчик.