Изложба – графики „Старият завет“ на Реналдо Веебер, Естония

0
1438

На 12 откомври от 17:00ч. беше официално открита изложбата „Старият завет“ на естонския художник Реналдо Веебер.

Макар, като домакини и организатори, да ни се искаше сред нас по време на откриването да присъства и г-жа Наталия Веебер, човека без когото тази изложба не би била възможна, за нея беше наложително да се върне в Естония. Независимо от това малко неудобство, тя изпрати своите топли думи (в писмото), с които сподели привързаността и пълната си подкрепа за двустранните ни усилия, да създадем нещо, макар и все още много крехко, но с надеждата да бъде превърнато в устойчиво – културна комуникация.
Сама по себе си тази изложба, за Държавен културен институт „Двореца“ е своеобразен финал на активния изложбен сезон 2015 г. Сезон по време на който успяхме да организираме и реализираме дори повече от очакваното през настоящата година.
Със затварянето на тази поредна врата от сезона, неминуемо прекрачваме в следващия. Очакванията ни са, всичко създадено и всички с които сме успели да се докоснем по един или друг начин, да ни донесат подобаващи взаимни резултати в предстоящите дни и месеци. Сътрудничествата ни ще продължат на всички нива и във всички сфери на изкуството, а новите моменти, ще посрещнем с надежда за все повече позитивизъм.

Изложбата „Старият завет“ на Renaldo Veeber Balchik 1Реналдо Веебер ще остане трайно в пространствата на ДКИ КЦ „Двореца“, не само като последна за културния изложбен сезон, а и поради факта, че тя е дарена от съпругата на художника, г-жа Наталия Веебер да остане и заживее собствен живот като част от фонда на Културен център „Двореца“ – Балчик. 30 картини – илюстрации, копия на оригиналните авторски рисунки на общочовешка библейска тема, са жест, излияние и воля от човек, приел мисията да съгради пътека, по която всеки пожелал, да може да поеме. Г-жа Наталия Веебер дари една малка част от творческото наследство на своя съпруг за историческата и културна памет на България, за възможността през вратите на междукултурното сътрудничество да преминават все повече добри инициативи.

Уважаеми дами и господа!
Днес във Вашата страна – България, в едно от най-красивите исторически места по чреноморското крайбрежие, в Двореца на Кралица Мария се открива изложбата на естонския художник Реналдо Веебер. Знаменателен факта е, че това е първата изложба на естонски художник в българския черноморски регион, а по всяка вероятност и в цялата страна.
Аз, като вдовица на художника, държаща авторските права и организатор на изложбата от естонска страна, бих искала да благодаря на ръководството на Държавен Културен Институт „Културен център „Двореца“ – Балчик, за тази изложба.
Самата идея за реализация на изложбата се роди през миналата година, идея поддържана както от българска, така и от естонска страна (Обединение на естонските графици и Министерство на културата на Естония).
Двустранния взаимен интерес и свършената работа бяха въплътени в реалност.
Реналдо Веебер беше разностранен художник, а по мнението на изкуствоведите, прекрасен творец. В изложбата е представена една неголяма част от творческото наследство на художника. 30 черно-бели рисунки – илюстрации на тема „Старият завет“, тема близка и разбираема за хората, говорещи на различни езици.
Нищо не сближава хората така, както изкуството. Би ми се искало художествената изложба на Реналдо Веебер да постави началото на запознанството на българските ценители на изкуството с изобразителното изкуство на Естония.
Реналдо Веебер живя и работи на брега на хладното Балтийски море, а показаните в изложбата 30 рисунки ще останат завинаги във фонда на ДКИ КЦ „Двореца“ на брега на топлото Черно море, защото тази серия рисунки аз Ви оставям като дар.
Благодаря Ви за интереса към естонското изобразително изкуство и към творчеството на художника Реналдо Веебер.

Благодарности,

Наталия Веебер
гр. Талин, Естония