Избраха наемател за централния плаж в Балчик

0
1039

Централният плаж в Балчик е с нов наемател – Хасковската фирма “Тоталс” ЕООД, съобщават от Областна управа – Добрич. Компанията е спечелила търг с тайно наддаване. Тя ще стопанисва плажа следващите пет години, като достигнатата при търга годишна наемна цена е в размер на 44 000 лева.

Територията на плажа се простира върху 15 507 кв.метра и представлява изключителна държавна собственост. Според условията на сключения договор,  първата наемна цена, в размер на 52 800 лева следва да се заплати в 14 – дневен срок от влизане в сила на заповедта на Областния управител. Ако наемателят не внесе първата вноска в посочения срок се приема, че той се е отказал от сключване на договор за наем.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Добрич, информират още от Областна администрация.